Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Οι σταθεροποιητές τάσης και τα βασικά οφέλη από την εγκατάστασή τους

Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική αγορά ένα σημαντικό κενό ενημέρωσης ανάμεσα στους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες σχετικά με την χρησιμότητα των σταθεροποιητών τάσης. Είναι πολλοί εκείνοι που λανθασμένα πιστεύουν ότι ο σταθεροποιητής τάσης αποτελεί έναν εξοπλισμό που δεν είναι και τόσο απαραίτητος ή χρήσιμος σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ότι αποτελεί ένα είδος «πολυτέλειας». Σε συνδυασμό μάλιστα με την έλλειψη ρευστότητας λόγω της οικονομικής κρίσης, επιλέγεται συνειδητά η μη εγκατάσταση σταθεροποιητή προκειμένου να μειωθούν τα κοστολόγια.

Είναι όμως αυτό η ορθή επιλογή; Είναι όντως ο σταθεροποιητής τάσης είδος «πολυτέλειας»; Σε τι μας χρησιμεύει;
Για να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα που καλείται να λύσει ένας σταθεροποιητής.
Το πρόβλημα λοιπόν δημιουργείται από την έλλειψη σταθερής τάσης στο δίκτυο, η οποία με την σειρά της δημιουργείται από τις βυθίσεις ή ανυψώσεις της τάσης.
Στην Ελληνική επικράτεια και ιδιαίτερα στα Ελληνικά νησιά, το πρόβλημα της παροχής μη σταθερής τάσης είναι μεγάλο και συχνό φαινόμενο.
Η παροχή μη σταθερής τάσης συνεπάγεται μία σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων και κινδύνων, εκ των οποίων κάποια είναι λιγότερο σημαντικά, κάποια άλλα όμως μπορεί να προκαλέσουν πολύ μεγάλες ζημιές.

ORIONFOTO1-2-300×257

Οι κυριότερες συνέπειες της παροχής μη σταθερή τάσης είναι οι εξής:
1.  Αύξηση της τάσης λειτουργίας του ρεύματος, συνεπώς μεγαλύτερη κατανάλωση και κόστος ενέργειας.
2.   Κίνδυνος απώλειας δεδομένων ή μεταφορά λανθασμένων ή μη ακέραιων δεδομένων.
3. Διακοπή γραμμών παραγωγής με αποτέλεσμα την δημιουργία επιπλέον κόστους επαναφοράς της γραμμής παραγωγής, την μείωση της αποδοτικότητας παραγωγής ή την μη έγκαιρη παράδοση των παραγγελιών (που πιθανώς σε μερικές περιπτώσεις να συνεπάγεται και την πληρωμή των σχετικών ρητρών).
4.  Κίνδυνος βλάβης ή καταστροφής των μηχανημάτων με ιδιαίτερα υψηλά κόστη επισκευών ή αντικατάστασης των μηχανημάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος της πυρκαγιάς με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο στην προστασία της μονάδας συνολικά όσο και στην προστασία των ανθρώπινων ζωών.
5.  Αστοχία συστημάτων ασφαλείας
Τηρουμένων των αναλογιών, τα παραπάνω προβλήματα αφορούν όχι μόνο τις βιομηχανίες αλλά και τους οικιακούς καταναλωτές, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ακριβών οικιακών συσκευών, όπου τα κόστη επισκευής ή αντικατάστασης αυτών είναι ιδιαίτερα υψηλά.
Η εγκατάσταση του κατάλληλου σταθεροποιητή τάσης λύνει τα παραπάνω προβλήματα και απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη (βιομηχανίας ή οικίας) από τους προαναφερόμενους κινδύνους, διότι σταθεροποιεί την τάση στην επιθυμητή τιμή ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις στις τάσεις εισόδου.
Οπωσδήποτε η αγορά και εγκατάσταση ενός σταθεροποιητή (μονοφασικού ή τριφασικού) αυξάνει το συνολικό κόστος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
Θα πρέπει όμως, να αναλογισθεί κανείς ποιο θα είναι το κόστος στην περίπτωση της μη εγκατάστασης σταθεροποιητή.
Ανάλογα με το μοντέλο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σταθεροποιητή αλλά και το μέγεθος του προβλήματος της έλλειψης σταθερή τάσης, έχει παρατηρηθεί ότι η απόσβεση του κόστους λόγω της χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης μπορεί να είναι και μερικά μόνο χρόνια.
Σε ότι αφορά την προστασία από τους υπόλοιπους κινδύνους, ο εκάστοτε ιδιοκτήτης γνωρίζει καλύτερα την αξία των μηχανημάτων ή του εξοπλισμού του καθώς και τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις της παραγωγής του και συνεπώς, μπορεί να κάνει τις αντίστοιχες εκτιμήσεις.

Πηγή: EMMIS από την εφημερίδα ο Εγκαταστάτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: