Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Από 1η Νοεμβρίου 2016 η έναρξη του νυκτερινού οικιακού τιμολογίου χειμερινής περιόδου

Από την 1η Νοεμβρίου τίθενται σε λειτουργία οι χρεώσεις μειωμένης τιμολογίου χρέωσης χειμερινής περιόδου για τους δικαιούχους καταναλωτές (Οικιακό Τιμολόγιο ΓΝ1). 
Κατά τη χειμερινή περίοδο από 1 Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου, η διαμόρφωση της τμηματικής χρονοχρέωσης ορίζεται σε ώρες χρέωσης "Ημέρας" και ώρες χρέωσης "Νύχτας".
Πιο συγκεκριμένα:

02:00 - 08:00 και 15:00 - 17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών 
02:00 - 08:00 και 15:30 - 17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο 


Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινισθεί πως υπάρχει και το συνεχές ωράριο μειωμένης χρονοχρέωσης που ισχύει για όλο το έτος από 23:00 μμ μέχρι 07:00 πμ. 
Το Οικιακό Νυκτερινό Τιμολόγιο με συνεχές ωράριο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και δεν χορηγείται πλέον. 
Ισχύει για οικιακούς πελάτες που έχουν μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο πριν το έτος 1988 (εάν στο μεταξύ δεν ζήτησαν την αλλαγή του) ή διαμένουν σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας όπου δεν υπάρχει κατάλληλη τεχνική υποδομή του δικτύου διανομής δηλαδή, μη ύπαρξη συστήματος ΤΑΣ (Τηλεχειρισμός Ακουστικής Συχνότητας). Για τον λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει ενημέρωση των ενδιαφερόμενων από τα κατά τόπους γραφεία εξυπηρέτησης για τις περιοχές που λειτουργεί το σύστημα ΤΑΣ. 

Τέλος, το Ωράριο Νυκτερινού Τιμολογίου Γενικής Χρήσης για όλο το έτος, ορίζεται από 22:00 μμ μέχρι 08:00 πμ.

Πηγή: ΔΕΔΗΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: