Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ερωτηματολόγιο για την χρήση ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτών τεχνολογιών

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), στο πλαίσιο διαμόρφωσης δράσεων και προτάσεων για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στην ακαδημαϊκή-ερευνητική κοινότητα καθώς και τη διάχυση και υποστήριξη των ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καλεί φοιτητές, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό, που χρησιμοποιούν ή και δημιουργούν ανοιχτό λογισμικό / ανοιχτές τεχνολογίες ή ανοιχτό περιεχόμενο στο ίδρυμα τους, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στο https://edu-quest.ellak.gr/.

Ήδη, η ΕΕΛΛΑΚ έχει ξεκινήσει το μητρώο σχολείων που υλοποιούν δράσεις ανοιχτών τεχνολογιών, 
➤ τον κατάλογο ανοιχτού λογισμικού, που χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς τόσο στη διδασκαλία όσο και στην οργάνωση / διαχείριση των μαθημάτων και των εργαστηρίων στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
Παράλληλα υπάρχει:
Όλα τα μητρώα ενημερώνονται από τους ίδιους του ενδιαφερόμενους ή/και σε συνεργασία με τα μέλη της ΕΕΛΛΑΚ.
Στόχος του ερωτηματολογίου της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας είναι να καταγραφούν όλα τα έργα ανοιχτού λογισμικού, ανοιχτών τεχνολογιών και περιεχομένου που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για να δημιουργηθεί ένα μητρώο ανοιχτότητας που θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα συνεργασίας και δημοσιότητας έργων και καλών πρακτικών.

Παράλληλα, θα εμπλουτίζεται ο πίνακας ισοδυνάμων λογισμικών ώστε να υπάρχει συνοπτική εικόνα για όλα τα ανοιχτά λογισμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική - ερευνητική διαδικασία.
➢ Αν λοιπόν χρησιμοποιείτε ή δημιουργείτε ανοιχτό λογισμικό ή / και ανοιχτό περιεχόμενο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η συνεισφορά σας θα ήταν πολύτιμη.

➢ Αν γνωρίζετε μέλη της ακαδημαϊκής - ερευνητικής κοινότητας που χρησιμοποιούν ανοιχτό κώδικα και περιεχόμενο, προωθήστε τους αυτό το κάλεσμα!  

Το ερωτηματολόγιο: https://edu-quest.ellak.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: