Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ποια καλώδια εμπίπτουν στον Κανονισμό Προϊόντων Δομικών Κατασκευών ((ΚΠΔΚ) / Construction Products Regulation (CPR);


Όπως ήδη έχει αναφερθεί από το blog αυτό, ο Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (ΚΠΔΚ) / Construction Products Regulation (CPR) θεσπίζει εναρμονισμένους όρους για τη διαθεσιμότητα και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση με τις επιδόσεις τους. 
Τα καλώδια, λοιπόν, που προορίζονται για μόνιμη εγκατάσταση σε δομικές κατασκευές εμπίπτουν στον ΚΠΔΚ /  CPR, και  προδιαγράφονται στο Πεδίο Εφαρμογής αυτού, όπου γίνεται αναφορά σε δύο εναρμονισμένα πρότυπα προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα τα δυο εναρμονισμένα πρότυπα προϊόντων αναφέρονται στα καλώδια που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για:
--  την παροχή ηλεκτρικής ισχύος και τηλεπικοινωνιών σε κτίρια και άλλα δομικά έργα που υπόκεινται σε απαιτήσεις για την επίδοσή τους σχετικά με την αντίδραση στη φωτιάκαι
-- την παροχή ηλεκτρικής ισχύος, τηλεπικοινωνιών και για την ανίχνευση φωτιάς και συναγερμού σε κτίρια και άλλα δομικά έργα στα οποία είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η συνέχεια της τροφοδοσίας ισχύος ή / και της παροχής σήματος των εγκαταστάσεων ασφαλείας.
Ως καλώδια για μόνιμη εγκατάσταση θεωρούνται τα καλώδια τα οποία δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα για προσωρινή εγκατάσταση μόνο.

Δεν θεωρούνται καλώδια ανελκυστήρων ή άλλα καλώδια ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε βιομηχανικές διεργασίες που διεξάγονται σε βιομηχανικούς χώρους που δεν εμπίπτουν στην Εντολή M/443 ΕΕ.


Για να έχετε μια πληρέστερη ενημέρωση αλλά και για να σας λυθούν πολλές απορίες σχετικά με το θέμα του Κανονισμού Προϊόντων Δομικών Κατασκευών ((ΚΠΔΚ) / Construction Products Regulation (CPR), θα σας παραπέμψω στο έγγραφο των Συχνών Ερωτήσεων (FAQ) της Eurocable, αρκεί να κάνετε κλικ εδώ.

ΠΗΓΗ: Eurocable


Δεν υπάρχουν σχόλια: