Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

FSFE: το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού / Free Software Foundation Europe(FSFE) είναι αφοσιωμένο στην ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού και εργάζεται για την ελευθερία στην αναδυόμενη ψηφιακή κοινωνία.
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE)ως μία μη - κερδοσκοπική, μη -κυβερνητική οργάνωση, εργάζεται για τη θεμελίωση της γενικής κατανόησης και υποστήριξης για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα στην πολιτική, στις επιχειρήσεις, στα νομικά και στην κοινωνία γενικότερα. Έτσι έχει την ευθύνη εκτέλεσης πολλών δράσεων. 
Η πρόσβαση στο λογισμικό καθορίζει ποιος μπορεί να συμμετέχει σε μία ψηφιακή κοινωνία. Οι ελευθερίες για χρήση, μελέτη, διαμοιρασμό και βελτίωση του λογισμικού επιτρέπουν την ισότιμη συμμετοχή και είναι εξαιρετικά σημαντικές

Μπορούμε όλοι μας να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε του FSFE

Δεν υπάρχουν σχόλια: