Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Η έννοια του ΖΝΧ: Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης

Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης είναι μια ενεργοβόρος λειτουργία, μέχρις ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.


Οι περισσότερες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν είτε ηλεκτρικές αντιστάσεις, είτε ζεστό νερό από δίκτυο λέβητα. Και στις δυο αυτές περιπτώσεις έχουμε μεγάλη κατανάλωση σε ηλεκτρικό ρεύμα ή καύσιμο.
Η παραγωγή ΖΝΧ με ηλιακούς συλλέκτες είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη μέθοδος, καθώς χρησιμοποιείται η δωρεάν και καθαρή ενέργεια του Ήλιου, με τη χρήση της νέας τεχνολογίας σε υλικά και μηχανήματα.
Έτσι υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ηλιακών συλλεκτών καλύτερου βαθμού απόδοσης και αντοχής στις εξωτερικές συνθήκες. Σε περίπτωση που απαιτείται παραγωγή νερού υψηλότερης θερμοκρασίας χρησιμοποιείται και η τεχνολογία των σωλήνων κενού, ενώ η παραγωγή από αντλίες θερμότητας είναι η πιο αποδοτική μέθοδος λόγω της ελάχιστης κατανάλωσης.
Το κτίριο αναφοράς - με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς - καλύπτει τις ανάγκες για ΖΝΧ, μέσω του κεντρικού λέβητα θέρμανσης χώρων ή ξεχωριστού συστήματος λέβητα (πετρελαίου ή τηλεθέρμανσης), με παράλληλη χρήση ηλιακών συλλεκτών και ηλεκτρικής αντίστασης για εφεδρεία.
Τα χαρακτηριστικά του συστήματος παραγωγής ΖΝΧ για το κτίριο αναφοράς είναι τα εξής:
- Το ποσοστό του ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση είναι 15% επί των αναγκών για ΖΝΧ.
- Ο κεντρικός λέβητας παραγωγής ΖΝΧ είναι πιστοποιημένος με βαθμό ενεργειακής απόδοσης τριών αστέρων (***).
- Τα δίκτυα διανομής ΖΝΧ διαθέτουν θερμομόνωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου  8 της παρούσας και της σχετικής ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.
- Στο κτίριο αναφοράς επιτρέπεται η χρήση αποκεντρωμένων συστημάτων, μόνο σε εμπορικά καταστήματα ή παρόμοιες χρήσεις με περιορισμένη κατανάλωση ΖΝΧ. Στις περιπτώσεις αυτές η παραγωγή ΖΝΧ, μπορεί να γίνεται τοπικά με ταχυθερμοσίφωνα αερίου. Εάν το φυσικό αέριο δεν είναι διαθέσιμο, η παραγωγή ΖΝΧ, μπορεί να γίνεται με ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, ή ταχυθερμοσίφωνα με συνολικό μήκος αγωγών έως 6m.

Δεν υπάρχουν σχόλια: