Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους» για νέους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης (Δημοσίευση: 27-04-12)

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσα από το πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους», δίνει ευκαιρία σε νέους αμέσως μετά την αποφοίτησή τους και λίγο πριν μπουν στην αγορά εργασίας, να γνωρίσουν την εργασιακή πραγματικότητα, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

Αντικεραυνική προστασία κατασκευών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ 1197

Κεραυνός ονομάζεται η ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ φορτισμένων νεφών και της επιφάνειας της γης.

Το σύστημα DALI

DALI σημαίνει Digital Addressable Lighting Interface και είναι ένα πρωτόκολλο που καθορίζονται στο τεχνικό πρότυπο IEC 62386.

Το λογισμικό SIMARIS

Το σχεδιαστικό λογισμικό SIMARIS αναφέρεται στο πρότυπο DIN VDE και στα πρότυπα IEC και είναι σχεδιασμένο για τα προϊόντα της Siemens.

Έκθεση υλοποίησης θεμελιακής γείωσης

Η θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.

Eκσυγχρονισμός παλαιών υδραυλικών ή μηχανικών ανελκυστήρων

Οι προσθεσμίες ελέγχου καθώς και οι τρέχουσες νομοθεσίες που αφορούν τους ανελκυστήρες περιγράφονται στο παρακάτω αρχείο.
Ίσως ... κάποιους να ενδιαφέρει.

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 kWp

Το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 kWp, έχει εφαρμογή σε κτηριακές εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Το Πρόγραμμα θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 και εφαρμόζεται σε όλη την Επικράτεια.

Η έννοια του μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος

Ως μεγάλο τεχνολογικό ατύχημα θεωρείται ένα συμβάν όπως η πυρκαγιά, η έκρηξη ή η διαρροή που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία μιας εγκατάστασης ή κατά τη διαδικασία διακίνησης, στην οποία υπάρχουν μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες και προκαλεί μεγάλους κινδύνους, άμεσους ή απώτερους στον άνθρωπο (εντός ή εκτός της εγκατάστασης) ή / και το περιβάλλον.

Ελεγκτές Δόμησης - Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης ... και άλλα πολλά

Από την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2012 ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχων κατασκευών" [Αρ. Φύλλου 465 / 24-2-12], η εφαρμογή του οποίου, ανατίθεται  πλέον, στους Ελεγκτές Δόμησης.

Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης ... Μια πολύ γενική, αλλά διαφωτιστική προσέγγιση από το ΚΑΠΕ

Η εγκατάσταση ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (Building Energy Management System – BEMS) έχει σκοπό την επιτήρηση ή και τον αυτόματο έλεγχο των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου, ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων και η ανάλυση δεδομένων όλων των εγκαταστάσεων από ένα σταθμό ελέγχου.

Electropedia: Το "Παγκόσμιο Ηλεκτροτεχνικό Λεξικό" ... και όχι μόνο...

Η Electropedia δημιουργήθηκε από την IEC (International Electrotechnical Commission), την κορυφαία οργάνωση στον κόσμο που καταρτίζει και δημοσιεύει διεθνή πρότυπα για όλες τις ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές και άλλες σχετικές τεχνολογίες - γνωστές και ως τεχνολογίες "ηλεκτροτεχνίας".

Το Πρόγραμμα "HELIOS"

Το σχέδιο "Ήλιος", το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Εξαγωγής Ηλιακής Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ακούσαμε ... και διαβάσαμε για τους ενδιαφερόμενους Ευρωπαίους εταίρους που επισκέφθησαν την ηλιόλουστη χώρα μας και έλαβαν μέρος σε διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις, ημερίδες κ.λπ..

Καλή Ανάσταση, Καλή Υγεία και ... Αισιοδοξία

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως,
και αν η Ανάσταση αργεί, ... στο τέλος έρχεται πάντα

Βασική διάκριση των τομέων παραγωγής

Η βασική διάκριση των τομέων παραγωγής - από συζήτηση / ανάλυση με μαθητές μου - δίνεται στον παρακάτω πίνακα, όπως μου παρουσιάσθηκε σε εργασία τους.