Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ... με οδηγίες από το ΚΑΠΕ

Ένα πολύ ενδιαφέρον φυλλάδιο με οδηγίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Χαμηλόσυχνα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία

Ένα πολύ ενδιαφέρον έντυπο από τη ΔΕΗ... με διαχρονική αξία


Δημόσια Διαβούλευση για τη Διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΣΠΕΚ)

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με την ουσιαστική συνδρομή του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ), λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική και αξιολογώντας διαχρονικά την ελληνική εμπειρία, προχωρεί στη διαμόρφωση μιας μακρόπνοης και συγχρόνως συνεκτικής εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.