Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πραγματική, Άεργη και Φαινομένη ισχύς. Ας τις δούμε και με τον τρόπο αυτόν ....Και λόγος είναι, πως:
  • Η Πραγματική  ή Ενεργός ισχύς P [W], είναι εκείνη που καταναλώνεται για τη λειτουργία των διαφόρων φορτίων, όπως, οι λαμπτήρες, οι κινητήρες, οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.λπ.. Με άλλα λόγια, η πραγματική ενέργεια είναι αυτή που μετατρέπεται σε φωτεινή ενέργεια, σε μηχανική ενέργεια, σε θερμότητα κ.λπ..
  • Η Άεργη ισχύς Q [VAr] - η οποία μπορεί να θεωρηθεί και ως "υποτιθέμενη" ισχύς -  είναι εκείνη που εμφανίζεται όταν η τάση και το ρεύμα της εγκατάστασης δεν βρίσκονται σε φάση, δηλαδή, όταν στην ηλεκτρική εγκατάσταση εμφανίζεται (συνήθως) επαγωγική ή και χωρητική συμπεριφορά. Το πρόβλημα με την άεργη ισχύ έγκειται στο γεγονός του περιορισμού της,  με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της διαβάθμισης εξοπλισμού της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
  • Η Φαινομένη ισχύς S [VA], παράγεται από στους σταθμούς παραγωγής των πάροχων της ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ).
Οι συνειρμοί ... δικοί σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: