Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Χαρακτηριστικοί τρόποι λειτουργίας λαμπτήρων LED φωτισμού


Οι λαμπτήρες LED - ως λύση φωτισμού του εγγύς μέλλοντος,  και οι οποίοι προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 80% - ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους, διακρίνονται σε αυτούς που λειτουργούν :
  • άμεσα, με την τάση του δικτύου 230 V και
  • έμμεσα, με τη χρησιμοποίηση  ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου.
Πιο συγκεκριμένα:

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατοικιών για την τρίτη ηλικία


Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του κ Γιώργου Σαρρή, διάβασα στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας ηλεκτρολογικού ενδιαφέροντος «ο εγκαταστάτης». Το άρθρο αυτό, αναφέρεται στις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατοικιών, οι οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ατόμων της τρίτης ηλικίας, αλλά και παράπλευρα – πιστεύω – των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Το συγκεκριμένο – λοιπόν – άρθρο επικεντρώνεται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

Από την 1η ΕΠΑΣ της Σιβιτανιδείου Σχολής ... στο CERN!


Οι καλές προσπάθειες πρέπει να αναγνωρίζονται, να επαινούνται και … φυσικά να προβάλλονται.
Ένας νέος απόφοιτος από την 1η ΕΠΑΣ της Σιβιτανιδείου Σχολής, της ειδικότητας του Τεχνίτη Ηλεκτρολογικών Εργασιών, ο Θωμάς Μαντζαφίνης, επιλέχθηκε να εργαστεί στο CERN!!!
 

Καλή Σχολική Χρονιά ... με υπομονή, επιμονή, υγεία ... και φυσικά ψυχραιμία

Η νέα Σχολική Χρονιά 2012 - 13 ξεκίνησε σήμερα με ιδιαιτερότητες, προσδοκίες, ελπίδες και ... πολλά προβλήματα.
 

Αναλυτική Παρουσίαση Προτύπων από τον ΕΛΟΤ

Η αναλυτική παρουσίαση προτύπων του ΕΛΟΤ, επισυνάπτονται στο παρακάτω έγγραφο, στο οποίο υπάρχει κωδικοποίηση των ΕΝ.Περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού


Το παρακάτω χρήσιμο έγγραφο είναι από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρει την απόφαση της Επιτροπής της 24 / 9 / 2010. Σε αυτήν υπάρχει μια τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο του παραρτήματος της οδηγίας 2002 / 95 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις εξαιρέσεις για τις χρήσεις:
- του μολύβδου,
- του υδραργύρου,
- του καδμίου,
- του εξασθενούς χρωμίου, και  
- των πολυβρωμοδιφαινυλίων ή των πολυβρωμο-διφαινυλαιθέρων