Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Έρευνας και Καινοτομίας από το Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα

Το FIRST® LEGO® LEAGUE έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα! Ο Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Έρευνας και Καινοτομίας που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα φιλοξενηθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2017 στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας στην έκθεση εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία - Π.Δ.120/2016

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το προεδρικό διάταγμα 120/2016 (ΦΕΚ Α΄ 203/26.10.2016), το οποίο εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των συναρμοδίων Υπουργών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.
Πρόκειται για την «εναρμόνιση με την οδηγία 2013/35/ΕΕ “περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της οδηγίας 2004/40/ΕΚ” (EE L179/1 της 29.06.2013)».

Πίνακες Μεγεθών Πρωτοκόλλων Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕ (Β' Έκδοση), από τον Αντ. Σαλευρή και τον Χρ. Χαντζησοφιανό

Μια αξιόλογη προσπάθεια για την ενημέρωση όλων των ηλεκτρολόγων ...
Οι συνάδελφοι Σαλευρής Αντώνης και Χαντζησοφιανός Χρήστος στα πλαίσια εφαρμογής 4 ετών της νέας ΥΔΕ (Νοέμβριος 2012 – Νοέμβριος 2016) εξέδωσαν ηλεκτρονικά την Β’ έκδοση του έργου τους «Πίνακες Mεγεθών Πρωτοκόλλων ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕ».