Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ο τρόπος “λειτουργίας” του ηλεκτρολόγου στη σύγχρονη εγκατάστατη

Η υλοποίηση μιας εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει υποχρεωτικά, να πραγματο­ποιείται από άτομα που διαθέτουν την σχετική άδεια ηλεκτρολόγου εγκατα­στάτη. Αυτό, γιατί οι σωστοί επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες – όπως στην πράξη αποδεικνύεται – είναι σε θέση να εκτιμούν το υπεύθυνο προς τους συνανθρώ­πους τους έργο που επιτελούν.

Η προστασία των ευαίσθητων συσκευών από τον ΔΕΔΔΗΕ

Χρήσιμες πληροφορίες  για την προστασία του σύγχρονου ηλεκτρολογικού και ιδιαίτερα του βασικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού που έχουμε στις κατοικίες μας, με σκοπό την περαιτέρω σημαντική συμβολή στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου της ζωής μας.


Χρήσιμα στοιχεία για τα Φωτοβολταϊκά στις στέγες

Στα παρακάτω θα παρουσιάσουμε Ερωτήσεις και Aπαντήσεις για τα Φωτοβολταϊκά στις στέγες από τον ΔΕΔΔΗΕ

Ενημερωτικό σημείωμα ... για τον ΔΕΔΔΗΕ

Από τις αρχές Μαϊου 2012, λειτουργεί ο  Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) [ www.deddie.gr ].  Η διαχείριση του δικτύου ηλεκτρισμού, και υπηρεσίες όπως, η ηλεκτροδότησή σας, η καταμέτρηση της κατανάλωσής σας, η αποκατάσταση των βλαβών, περνούν πλέον από την ΔΕΗ στο ΔΕΔΔΗΕ.

Τα 9 προβλήματα .. κατά την ηλεκτροδότηση

Στα παρακάτω περιγράφονται - εντελώς συνοπτικά - τα συνηθέστερα εμφανιζόμενα προβλήματα, τα αίτια πρόκλησης αυτών και δίνεται μια σχηματική παράσταση του εμφανιζόμενου προβλήματος.


Ορολογία για τις Κεραίες και την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Η επιστημονική ορολογία αποτελεί συχνά εμπόδιο για την πλήρη κατανόηση του αντικειμένου από το ευρύ κοινό.
Παρακάτω ακολουθεί ένα λεξικό με τους βασικούς, συχνά χρησιμοποιούμενους όρους στην τεχνική των εγκαταστάσεων κεραιών.

Η έννοια του ΖΝΧ: Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης

Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης είναι μια ενεργοβόρος λειτουργία, μέχρις ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Διαπιστώσεις & Προτάσεις του διδακτικού προσωπικού του 2ου ΕΠΑΛ της ΣΔΣΤΕ

Σε μια στην κυριολεξία δύσκολη και αβέβαιη – σε όλες τις συνιστώσες της – εποχή, υπάρχουν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που έμμεσα πλην όμως σαφέστατα και διακριτά, προβληματίζονται για το "μέλλον" τους, αλλά και για το  "μέλλον" της Τεχνικής Εκπαίδευσης….

Γνωρίστε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας

Με απλό τρόπο μια πρώτη κατάσταση της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού του καθενός μας...