Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Η παρουσίαση του πρωτοποριακού ελληνικού σήματος ηλεκτρολογικού υλικού στην “Elec.tec 2020”


Ο Σ.Ε.Π.Η.Υ. παρουσιάζει  επίσημα, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου στην έκθεση “Elec.tec – Ηλεκτρολογικό Υλικό Φωτισμός”, το Ελληνικό Σήμα σε προϊόντα που κατασκευάζονται εξολοκλήρου στην Ελλάδα, από το πρώτο έως και το τελευταίο στάδιο.

Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ) & αλλαγές στα έντυπα της ΥΔΕ

Στο ΦΕΚ 4825 Β της 24-12-2019, δημοσιεύθηκε η Απόφαση με αριθ. 130414 των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία πραγματοποιείται – μετά από 13 περίπου χρόνια – μια επικαιροποίηση με ιδιαίτερη σημασία.
Σύμφωνα με την Κοινή αυτή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αντικαθίσταται μόνο το Άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης Φ Α΄ 50/ 12081/642/2006 (Β’1222) «Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.) – Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης».