Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Μειωμένο τιμολόγιο ΔΕΗ χειμερινής περίοδού από την 1η Νοεμβρίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ από την 1η Νοεμβρίου 2021 πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) τμηματικού ωραρίου.
Το μειωμένο οικιακό τιμολόγιο θα ισχύσει και φέτος,  έως τις 30 Απριλίου 2022, ως εξής:

 02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.

 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών.


Αλλαγή ώρας σε χειμερινή: Μια ώρα πίσω τα ρολόγια μας την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου

Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο καθώς στις 4 τα ξημερώματα θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.

Ενημερωτικό για τα έντυπα της ΥΔΕ μετά με την Υ.Α. αρ.101195 του ΦΕΚ Β΄ 4654/08-10-2021

Μετά από επικοινωνία του Προέδρου της ΠΟΣΕΗ με το γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων και στη συνέχεια με τον Προϊστάμενο της  αρμόδιας Διεύθυνσης κ. Γεώργιο Φρυσαλάκη, σχετικά με το θέμα της κατάθεσης της νέας ΥΔΕ που εκδόθηκε με την Υπουργική Απόφαση (Αριθ.101195/08.10.21) σχετικά με τις  «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»  στο ΦΕΚ 4654-Β`/ 8-10-2021, η οποία θα εφαρμόζονται - πλέον - στην πρακτική την ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Η.Ε.) χαμηλής τάσης και ουσιαστικά ισχύει από την παραπάνω ημερομηνία, εξεδόθη ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται πως:

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 με την Υ.Α.101195-201 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4654-Β΄/8-10-2021, θα εφαρμόζεται στην πρακτική των Η.Ε.

Το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»: Πρότυπο του ΕΛΟΤ – όπως όλοι οι Ηλεκτρολόγοι γνωρίζουμε – έχει συνταχθεί με βάση τα έγγραφα εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC), τα οποία προέρχονται κυρίως από τη σειρά HD 60364 αλλά και από τη σειρά HD 384 και το οποίο έχει δημοσιευθεί ως ΕΛΟΤ 60364:2020. 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) 101195-202 - 7 άρθρων - που δημοσιεύθηκε με τίτλο: «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»  στο ΦΕΚ 4654-Β`/ 8-10-2021, θα εφαρμόζεται - πλέον - στην πρακτική την ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Η.Ε.) χαμηλής τάσης, επικαιροποιώντας και αντικαθιστώντας, ουσιαστικά, όλους τους υφιστάμενους κανονισμούς (ΚΕΗΕ) και Πρότυπο HD384. 

Πιο συγκεκριμένα το ΦΕΚ 4654-Β΄/8-10-2021 μπορείτε να το δείτε εδώ, ενώ τα 7 άρθρα της Υπουργικής αυτής Απόφασης είναι: