Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Μέχρι και 31 / 10 / 2011 το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής της νέας ΥΔΕ

Η ημερομηνία της πλήρους εφαρμογής της νέας ΥΔΕ μετατίθεται για την 01.11.2011, φυσικά με έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης.