Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εκκίνηση Α.Τ.Κ.β.δ. με την πλήρη τάση του δικτύου (λειτουργία κυκλώματος αυτοματισμού ενσύρματης λογικής)

Η εκκίνηση των Α.Τ.Κ.β.δ. με την πλήρη τάση του δικτύου στα τυλίγματά του, δηλαδή απευθείας, πραγματοποιείται συνήθως χωρίς την έγκριση της ΔΕΗ, και αφορά κινητήρες μικρής ισχύος με ρεύμα αιχμής (π.χ. μικρότερο των 30 Α για εναέριο δίκτυο και συχνές εκκινήσεις περισσότερων της μιας ανά ώρα). 
Ουσιαστικά, στην περίπτωση αυτή, οι εκκινήσεις του Α.Τ.Κ.β.δ. δεν δημιουργούν φαινόμενα βύθισης τάσης σε υφιστάμενα συνλειτουργούντα ηλεκτρικά κυκλώματα / εγκαταστάσεις.
Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε την  "απευθείας" εκκίνηση του Α.Τ.Κ.β.δ. με λειτουργία κυκλώματος αυτοματισμού ενσύρματης λογικής.

Εκκίνηση Α.Τ.Κ.β.δ. με διάταξη διακόπτη Αστέρος - Τριγώνου

Είναι γνωστό πως για ένα Ασύγχρονος Τριφασικός Κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα (Α.Τ.Κ.β.δ.), υπάρχουν δύο τρόποι εκκίνησης:
---- απευθείας με την πλήρη τάση του δικτύου στα τυλίγματα αυτού (χωρίς την έγκριση της ΔΕΗ) και
---- με μείωση της τάσης του δικτύου στα τυλίγματα αυτού (με υπόδειξη περιορισμού του ρεύματος εκκίνησής τους ή ρεύματος αιχμής τους (ΙΑαπό την πλευρά της ΔΕΗ). 

Νέα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών για τις νέες ειδικότητες των ΙΕΚ και ΣΕΚ

Ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών για τις νέες ειδικότητες των ΙΕΚ και ΣΕΚ.
Υπάρχει διευκρίνιση πως τα συγκεκριμένα Προγράμματα Σπουδών προορίζονται για ενημέρωση / διαβούλευση με προοπτική εφαρμογής από τον Οκτώβριο του 2014.

Χρήσιμα έντυπα για τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, μαθητή, σπουδαστή, επαγγελματία κ.λπ.

Πολλές φορές χρειαζόμαστε σε ηλεκτρονική μορφή διάφορα έντυπα π.χ. τα 4 συνολικά έντυπα για τη θεώρηση της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), ... και κατασπαταλάμε πολύτιμο χρόνο μέχρι να τα συγκεντρώσουμε.
Για τον λόγο αυτό θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τα πλέον χρήσιμα έντυπα που απαιτούνται στην ηλεκτρολογική πραγματικότητα του εγκαταστάτη...
Πιο συγκεκριμένα