Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ξεκίνησε η διαδικασία για τη δημοπρασία του φάσματος συχνοτήτων δικτύων 5G

Η Ολομέλεια της Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ενέκρινε τη δημοσίευση του τεύχους προκήρυξης, βάσει του οποίου θα διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz με σκοπό την ανάπτυξη δικτύων κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς (5G).


Η KNXperience Online Έκθεση

Πρόκειται για την πρώτη διαδικτυακή μορφή μιας "φυσικής" εμπορικής έκθεσης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2020. 

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Το Ελληνικό Πρότυπο με τίτλο ΕΛΟΤ 60364 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις", εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ / ΤΕ 82 «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων» και εγκρίθηκε ως Ελληνικό Πρότυπο την 1 / 7 / 2020, και φυσικά, αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΕΛΟΤ.