Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Νέο εποπτικό εργαστηριακής άσκησης με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού Τεχνικής DALI»

Ο Ηλεκτρολογικός Τομέας Ι της Σιβιτανιδείου Σχολής σε πείσμα των καιρών, κατασκεύασε και προτείνει για διδασκαλία μια νέα καινοτόμα εποπτική εργαστηριακή άσκηση, με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού Τεχνικής  DALI»

Ο Νόμος για την Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για το Νέο Λύκειο)

α.  το Γενικό Λύκειο,
β.  το Επαγγελματικό Λύκειο,
γ.  τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, κλπ.

... καλή και εποικοδομητική μελέτη!

Η εξεταστέα ύλη για την εξάσκηση επαγγέλματος των αδειούχων ηλεκτρολόγων εγκαταστατών

Πριν λίγες μέρες δημοσιεύθηκε η νέα Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2190 / 05 - 09 - 2013) η οποία περιέχει μεταξύ άλλων και την εξεταστέα ύλη για την εξάσκηση επαγγέλματος των αδειούχων ηλεκτρολόγων εγκαταστατών.
Για όσους ηλεκτρολόγους ενδιαφέρονται και σύμφωνα με το Π.Δ. 108 (ΦΕΚ 141Α /12 - 06 - 13) άρθρο 9, θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Πιο συγκεκριμένα: