Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Βασική διάκριση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ ή RCD)


Η βασική διάκριση των διατάξεων διαφορικού διακρίνονται - ως προς το είδος του ρεύματος που διαρρέει τα προς προστασία κυκλώματα - στους τύπους που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Συγκεντρωτικός πίνακας επεξήγησης τεχνικών συμβόλων

Ένας γενικός, εύχρηστος και ταυτόχρονα συγκεντρωτικός πίνακας για την επεξήγηση των βασικών τεχνικών συμβόλων που συναντώνται στις διάφορες ηλεκτροτεχνικές εφαρμογές.

Οι έλεγχοι της ΔΕΗ κατά την παραλαβή της νέας ΥΔΕ


Η Διεύθυνση Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ με έγγραφό της προς τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ενημέρωσε για τους ελέγχους που θα πραγματοποιούν οι αρμόδιες μονάδες της κατά την παραλαβή της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).
Αυτό συνέβη προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του θέματος και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ασάφειες και παρανοήσεις κατά την παραλαβή της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

Μια πραγματικά αξιόλογη προσπάθεια από την ΕΕΤΕΜ και την ΠΟΣΕΗ

Όπως είναι γνωστό, στο Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, υπάρχει ειδικός χώρος στον οποίο αναγράφεται:
Ημερομηνία επικόλλησης ετικέτας ελέγχου στον κεντρικό πίνακα διανομής

Παραστατικός τρόπος λειτουργίας Διάταξης Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ ή RCD)

Ένας παραστατικός τρόπος λειτουργίας μιας τετραπολικής Διάταξης Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ) ή Residual Current Device (RCD), δίνεται στην παρακάτω διάταξη:

Σύντομη ιστορική αναδρομή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης όλων των σημαντικών Νομοθετικών πλαισίων σε Νόμους και Υπουργικές Αποφάσεις που διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από το 1934 μέχρι και τις μέρες μας.
Αν έχετε λίγη υπομονή, ... ρίξτε μια ματιά

Διαπιστώσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Μέχρι σήμερα το πρόβλημα με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγκειται στο γεγονός των αντιθέσεων.