Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αύξηση του συντελεστή ισχύος (συνφ) στην τιμή 0,95

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και με την Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ.: 2279 / 22 -12 - 2010,

Η Σιβιτανίδειος στη λίστα με τις καταργήσεις - συγχωνεύσεις 135 οργανισμών

Δεν προλάβαμε καλά - καλά να μελετήσουμε την πρόταση του ΥΠΔΜΚΘ για το Τεχνολογικό Λύκειο και αναγκαζόμαστε - ως εκπαιδευτικοί της ΣΔΣΤΕ - να αλλάξουμε στόχους ...