Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ολοκληρωμένες λύσεις φόρτισης από την ΑΒΒ

Η ΑΒΒ συνεχίζει να καινοτομεί και να βρίσκεται δίπλα στον τελικό καταναλωτή και τις εξελισσόμενες ανάγκες του, προσφέροντας λύσεις φόρτισης για κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας.
Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τις απλές κλασικές  πρίζες, παρουσιάζει:
 

Με "νέα" ερμηνεία του ν.4024/11 προωθείται νέα μείωση αποδοχών σε περίπου 12.500 εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων ΠΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ20 και ΤΕ01;

 
Η νέα αυτή μισθολογική μείωση προωθείται μέσα από μια αυθαίρετη ερμηνεία του ν.4024/11 με μια κατά παραγγελία από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης γνωμοδότηση του Νομικού συμβουλίου του Κράτους.
Ουσιαστικά πρόκειται για 12.500 εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων ΠΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ20 και ΤΕ01 που διδάσκουν κυρίως στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ) αλλά και σε Γυμνάσια ή Γενικά Λύκεια, καθώς επίσης και στην εδική αγωγή ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΠΕ25-30).

 

Εθνικός Μήνας Ηλεκτρικής Ασφάλειας

Στη διπλανή φωτογραφία βλέπετε το λογότυπο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που θέσπισε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ESFI (Electrical Safety Foundation International), ο οποίος δημιούργησε υλικό που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας στην περιοχή του με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ηλεκτρικής ασφάλειας. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ .

Οι 10 λόγοι ιδιαίτερης προσοχής για τη Μέση Τάση

Οι εργασίες συντήρησης και έλεγχου των υποσταθμών μέσης τάσης (20ΚV) απαιτούν εργασίες οι οποίες θα πρέπει να διενεργούνται από κατάλληλα καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο χειρισμός των διακόπτων μέσης τάσης θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό των ΤΕΙ με πτυχίο στην κατηγορία Α' τάξης.
 

Διηλεκτρική αντοχή ... ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Οι διάφορες συσκευές που χρησιμοποιούνται στην πράξη, διακρίνονται σε κατηγορίες που αφορούν τη συμπεριφορά της διηλεκτρικής τους αντοχής σε συγκεκριμένη τιμή τάσης (IEC 60664-1).
Έτσι, οι διάφορες συσκευές κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV.
 

Ευχές για το Πάσχα

Είναι γεγονός πως στο τέλος ... η Ανάσταση έρχεται πάντα!