Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου και τα drones


Είναι αναμφίβολα πολλά τα οφέλη που θα μπορούσε να φέρει η τεχνολογία των μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων / UAV Unmanned Aerial Vehicle, ή κοινώς drones στις διαφόρου είδους και εύρους ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.
Η αυξημένη χρήση των drones τα τελευταία χρόνια, οδηγεί στο συμπέρασμα, όπως συμβαίνει και σε όλες τις παρεμφερείς τεχνολογικές εφαρμογές, πως, η αξία της συγκεκριμένης χρήσης μιας εφαρμογής, καθορίζεται από εκείνους που τη χρησιμοποιούν.

Την Δευτέρα 28-5-2018, είναι η ημέρα της γιορτής του Αγίου Πνεύματος και


... δεν πρέπει να ξεχνάμε πως, αποτελεί και την ημέρα της γιορτής των Ηλεκτρολόγων !!!

Ηλεκτρικά προβλήματα εγκαταστάσεων που μπορούν να λυθούν και … με θερμοκάμερα


Με τον όρο θερμογραφία εννοούμε την παρατήρηση, την μέτρηση και την καταγραφή της θερμότητας και της ροής αυτής. Μέσω της θερμογραφίας καθίσταται δυνατή η λήψη, η αποθήκευση και η επεξεργασία θερμικών προτύπων, από την επιφάνεια υλικών, διατάξεων, μηχανών και συστημάτων, με συγκεκριμένο χρηστικό περιεχόμενο.

Η έκθεση SECUREXPO θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 20 Μαΐου στο Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό


H έκθεση SECUREXPO – η οποία θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 20 Μαΐου στο Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό - θα παρουσιάσει σε 8.000 τ.μ. περισσότερα από 900 Brands Ελληνικών και Διεθνών Οίκων, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας ότι πιο σύγχρονο και καινοτόμο «κυκλοφορεί» στην αγορά.


Η συγκεκριμένη Έκθεση επικεντρώνεται στους τομείς: