Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Το ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για το υπολογιστικό νέφος (cloud computing)


Με τη νέα στρατηγική θα δημιουργηθεί ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για το υπολογιστικό νέφος (σύννεφο / cloud computing) και θα αυξάνεται το ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ενωση κατά 160 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2020.
Πολλοί από εμάς ήδη χρησιμοποιούμε το υπολογιστικό νέφος χωρίς καν να το γνωρίζουμε. Πολυάριθμες υπηρεσίες, όπως το Facebook, το Spotify και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον Παγκόσμιο Ιστό, χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτή για την αποθήκευση φωτογραφιών, βίντεο και αρχείων κειμένων.

Πέντε ηλεκτρονικές συσκευές με μπλε οθόνες που συνδέονται με μπλε βέλη σε ένα μπλε σύννεφο © EU
 

Οι απίστευτες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων

Όλοι μας - έστω και για μια φορά - στις διάφορες συζητήσεις ανατρέξαμε, με δόξα και τιμή, στο παρελθόν μας και στους ένδοξους προγόνους μας ... τους Αρχαίους Έλληνες!!!
Όμως,  γνωρίζουμε ελάχιστα για το επίπεδο και τα επιτεύγματα της τεχνολογίας της Ελληνικής αρχαιότητας.

FSFE: το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού / Free Software Foundation Europe(FSFE) είναι αφοσιωμένο στην ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού και εργάζεται για την ελευθερία στην αναδυόμενη ψηφιακή κοινωνία.

Ενεργειακή ταξινόμηση των ballast και στοιχεία σύγκρισης ηλεκτρομαγνητικών και ηλεκτρονικών ballast


στραγγαλιστικά πηνία με βάση το σύστημα ενεργειακής ταξινόμησης της CELMA (1997) δηλαδή, την Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Κατασκευαστών για Φωτιστικά και Ηλεκτροτεχνικά Εξαρτήματα Φωτιστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατατάσσονται, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000 / 55 /ΕΚ, στις επτά κατηγορίες που δίνονται στον παρακάτω πίνακα: