Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αλλαγή ώρας σε θερινή: Μια ώρα μπροστά τα ρολόγια μας την τελευταία Κυριακή στις 26 Μαρτίου

Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.

Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ..

Υπουργική Απόφαση 17773/2023, ΦΕΚ 1188/Β/3-3-2023, με τροποποίηση της 101195/ 17.09.2021 Υ.Α. για το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364

Την Παρασκευή  3 Μαρτίου 2023 δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση 17773/2023 - ΦΕΚ 1188/Β/3-3-2023 με τίτλο: 

Τροποποίηση της υπ' αρ. 101195/ 17.09.2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β 4654).