Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ποια καλώδια εμπίπτουν στον Κανονισμό Προϊόντων Δομικών Κατασκευών ((ΚΠΔΚ) / Construction Products Regulation (CPR);


Όπως ήδη έχει αναφερθεί από το blog αυτό, ο Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (ΚΠΔΚ) / Construction Products Regulation (CPR) θεσπίζει εναρμονισμένους όρους για τη διαθεσιμότητα και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση με τις επιδόσεις τους. 
Τα καλώδια, λοιπόν, που προορίζονται για μόνιμη εγκατάσταση σε δομικές κατασκευές εμπίπτουν στον ΚΠΔΚ /  CPR, και  προδιαγράφονται στο Πεδίο Εφαρμογής αυτού, όπου γίνεται αναφορά σε δύο εναρμονισμένα πρότυπα προϊόντων.

Εφαρμογή Νυκτερινού Οικιακού Τιμολογίου (τιμολογίου μειωμένης τιμής ρεύματος) χειμερινής περιόδου 2019-2020


Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)   υπενθυμίζει ότι θα ισχύσει και φέτος – όπως κάθε χρόνο – το τιμολόγιο μειωμένης χρέωσης ή αλλιώς Νυκτερινού Οικιακού Τιμολογίου για τη χειμερινή περίοδο 2019 - 2020, για τους δικαιούχους καταναλωτές (Οικιακό Τιμολόγιο ΓΝ1)

Οι απαιτήσεις CPR ανά εφαρμογή για τη χώρα μας σε ένα έγγραφο

Όπως έχει – ήδη – σε προηγούμενο άρθρο, ο  ΚΠΔΚ (Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών) ή CPR (Construction Products Regulation) καθορίζει εναρμονισμένους όρους για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η κάθε χώρα μπορεί να ρυθμίσει στην επικράτειά της την κλάση CPR που απαιτείται για μια δεδομένη εφαρμογή.