Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

«Όλα είναι Φως!» στη Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου από τις 6 μμ μέχρι και τις 9 μμ δίνεται σε όλους - μικρούς και μεγάλους - να συμμετάσχουν σε μια εκδήλωση με τίτλο: «Όλα είναι Φως!». 
Πρόκειται για μία εκδήλωση που διοργανώνει η Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου και η οποία είναι αφιερωμένη στο Διεθνές Έτος Φωτός, όπως έχει ανακηρυχθεί το 2015. 

Η φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των αυτοκινήτων και των μπαταριών έχει καταστήσει πλέον την ηλεκτροκίνηση μια απτή πραγματικότητα, η οποία αλλάζει ριζικά τα δεδομένα της αυτοκίνησης.
Η αντιμετώπιση των μεγάλων περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων, που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα δημιουργεί νέες συνθήκες για την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και για την καθημερινότητα μας. 
Η ηλεκτρική ενέργεια όπως και τα υπόλοιπα εναλλακτικά καύσιμα κερδίζουν συνεχώς έδαφος. 

Μια νέα κατάρτιση – εφόδιο για εργολήπτες ηλεκτρολόγους ξεκίνησε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ


Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) έχει ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια για την αύξηση των γνώσεων και των προσόντων των επαγγελματιών που εκπροσωπεί μέσω προγραμμάτων κατάρτισης. Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τίτλο πράξης: «Δράσεις Προσαρμογής Επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της Οικονομικής Κρίσης Διάμεσου Πιλοτικών Σχεδίων Τεχνικής Κατάρτισης και Συμβουλευτικής - Υποστήριξης της Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων», οργανώνονται από το ΙΜΕ συνολικά 23 αντικείμενα - προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα αυτό. Ένα από τα προγράμματα κατάρτισης είναι το «Έξυπνες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Απομακρυσμένη Διαχείριση».

Πρωτόκολλα επικοινωνίας ελέγχων που χρησιμοποιούνται στις αυτοματοποιημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Με τον όρο πρωτόκολλο επικοινωνίας θεωρούμε ένα σύνολο κανόνων ή συμφωνιών σε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που αποσκοπούν στην επικοινωνία μεταξύ διαφόρων "δικτύων" που συνυπάρχουν σε αυτοματοποιημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Παρατήρηση και Πρόγνωση κεραυνών - Το πρόγραμμα TALOS

Το πρόγραμμα TALOS (Thunder And Lightning Observing System) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) χρηματοδοτείται από τη Δράση Αριστεία ΙΙ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και αποσκοπεί στην αξιοποίηση του δικτύου καταγραφής κεραυνικής δραστηριότητας ZEUS για τη μελέτη των κεραυνικών εκκενώσεων πάνω από την Ελληνική επικράτεια.