Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

«Σύστημα Οικιακού Αυτοματισμού free@home®» από τον Ηλεκτρολογικό Τομέα της ΣΔΣΤΕ

Ο Ηλεκτρολογικός Τομέας Ι της Σιβιτανιδείου Σχολής ιδιαίτερα αυτή τη φορά, σε πείσμα των καιρών και των τρεχουσών πολυποίκιλων καταστάσεων, κατασκεύασε και προτείνει για διδασκαλία μια νέα καινοτόμα εποπτική εργαστηριακή άσκηση, με τίτλο: «Σύστημα Οικιακού Αυτοματισμού ΑΒΒ free@home®», στα πλαίσια της σφαιρικής ενημέρωσης των μαθητών του στις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην πράξη.

Το MyKNX ... και στα Ελληνικά

Εδώ και λίγες μέρες το My KNX - το εργαλείο της ΚΝΧ, που παρέχει σε όλους τους ασχολούμενους με το ΚΝΧ τις τελευταίες και πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που κατέχουν, τις προσφορές, τους τιμοκαταλόγους, την εκπαιδευτική τεκμηρίωση, τα πιστοποιητικά, κλπ. - διατίθεται και στη γλώσσα μας.

Νέα Ωρολόγια Προγράμματα και Αναθέσεις Β΄- Γ΄ Τάξης ΕΠΑΛ 2015-16 και Αναθέσεις Μαθημάτων

Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Β΄και Γ΄  Τάξεων των Ημερήσιων ΕΠΑΛ και των Β΄, Γ΄  και Δ΄ Τάξεων των Εσπερινών ΕΠΑΛ, βελτιώθηκαν (;;;), ενώ ταυτόχρονα επικαιροποιήθηκαν οι αναθέσεις των μαθημάτων για αυτά!