Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ένα σεμινάριο ΚΝΧ που οδηγεί στην Διεθνή Πιστοποίηση του KNX HVAC Specialist...


Είχα την ευκαιρία, την τύχη και την τιμή να παρακολουθήσω το σεμινάριο Extreme HVAC Specialist Course πραγματοποιήθηκε  για 4 ημέρες από 18 μέχρι και 21 Σεπτεμβρίου 2019 στο Σχολείο των Systems Integrators, στο KNX Playroom στον άρτια εξοπλισμένο χώρο της Quantum.

CPR / Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών για τα καλώδια

Αρχικά πρέπει να γνωρίζουμε, πως, ο CPR - Construction Products Regulation ή ελληνιστί ΚΠΔΚ - Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών, θεσπίζει εναρμονισμένους όρους για τη διαθεσιμότητα και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση με τις επιδόσεις τους. 
Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση μιας «κοινής τεχνικής γλώσσας» που παρέχει ενιαίες μεθόδους για την αξιολόγηση της επίδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και τη σύγκριση των επιδόσεων των προϊόντων διαφορετικών κατασκευαστών σε διαφορετικές χώρες.