Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ηλεκτρονική υποβολή των ΥΔΕ από την 1 / 3 /2023

Αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται από την 1η Μαρτίου 2023, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.