Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Το 81% των δημόσιων υπηρεσιών στην ΕΕ παρέχεται οnline

Την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου, ώστε οι πολίτες να μπορούν να πραγματοποιούν βασικές συναλλαγές ηλεκτρονικά, συνεχίζει να προωθεί η Ευρώπη.
Η εικόνα, ωστόσο, που παρουσιάζει ο ευρωπαϊκός χάρτης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έχει ακόμη πολλές “γκρίζες ζώνες”.
Για παράδειγμα, ενώ, κατά μέσο όρο, το 81% των δημόσιων υπηρεσιών στην ΕΕ παρέχεται οnline, μόλις ένα στα τρία sites δημόσιων Αρχών και οργανισμών είναι “mobile-friendly”.

Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας ΕΔΔΗΕ) από τη ΡΑΕ

Μια σημαντική ηλεκτρολογική ενημέρωση από τον κ Γιώργο Σαρρή δημοσίευσε η εφημερίδα ο Εγκαταστάτης, την οποία και αναδημοσιεύω.
Σύμφωνα με αυτή, δημοσιεύθηκε (5 / 1 / 2017) από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια (ΡΑΕ) το βασικό δευτερογενές ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει την κύρια δραστηριότητα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, μέσω της θέσπισης του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας ΕΔΔΗΕ ή Κώδικας Δικτύου, Απόφαση ΡΑΕ 395/2016)  βάσει των διατάξεων του άρθρου 128 του ν. 4001/2011.