Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παίζουμε;

Επικεντρώστε την προσοχή σας στην παρακάτω εικόνα... για 30s

Λογισμικό για εύκολη και γρήγορη σχεδίαση ηλεκτρικών κυκλωμάτων & εγκαταστάσεων

Το profiCAD είναι ένα εύκολο, ευέλικτο και ελεύθερο λογισμικό για σχεδίαση ηλεκτρικών κυκλωμάτων εγκαταστάσεων, αυτοματισμού κ.λπ. -  το οποίο συνεχώς βελτιώνεται - και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς ηλεκτρολόγους, αλλά και από σπουδαστές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.  

Κουίζ για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων ...

Γνωρίζετε ποιοί θα είναι οι ποσοστικοποιμένοι στόχοι ...


Συστήματα σύνδεσης γειώσεων και εφαρμογή τους σε περιοχές των γύρω ορίων του Ν. Αττικής

Για την κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει:
ü να ζητείται από το τοπικό γραφείο της ΔΕΗ και   
ü να δίνεται εγγράφως στον Ηλεκτρολόγο,
το σύστημα σύνδεσης γείωσης που εφαρμόζει αυτή (η ΔΕΗ) στην περιοχή που ανήκει η συγκεκριμένη ηλεκτρική εγκατάσταση.