Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιου Προεδρικού Διατάγματος για Ηλεκτρολόγους, με προθεσμία υποβολής γραπτών σχολίων (δημόσια διαβούλευση) μέχρι 8-11-2011

Η δημόσια διαβούλευση για το  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τους Ηλεκτρολόγους  αναρτήθηκε στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την Τρίτη 25-10-2011 και η προθεσμία υποβολής γραπτών σχολίων ορίσθηκε μέχρι και την Τρίτη 8-11-2011.

Τελικά, πόσο … έξυπνο πρέπει να είναι ένα κτίριο;

Οι λειτουργίες ενός έξυπνου κτιρίου πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να εξασφαλίζεται η

Το έντυπο της Έκθεσης Παράδοσης της νέας Υ.Δ.Ε. ... και ο συντελεστής ετεροχρονισμού της Η.Ε.

Στο έντυπο της Έκθεσης Παράδοσης της νέας Υ.Δ.Ε. αναγράφεται η συνολική πραγματική


Συμβατότητα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Η μελέτη και η κατασκευή κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμβατότητα, ώστε, κατά τη λειτουργία της:

Η έννοια του βρόχου σφάλματος


Με τον όρο «βρόχος σφάλματος» εννοούμε τον αγώγιμο δρόμο μέσω του οποίου κυκλοφορεί το ρεύμα του σφάλματος, δηλαδή ενός βραχυκυκλώματος, από το σημείο που εκδηλώθηκε το σφάλμα μέχρι τον πλησιέστερο μετασχηματιστή  διανομής (ΜΤ / ΧΤ) με ότι μεσολαβεί ενδιάμεσα.

Χρήσιμη παρατήρηση για τη μέτρηση της γείωσης σε σύστημα σύνδεσης ΤΤ


Με τον όρο «βρόχος σφάλματος» εννοούμε τον αγώγιμο δρόμο μέσω του οποίου κυκλοφορεί το ρεύμα του σφάλματος, δηλαδή ενός βραχυκυκλώματος, από το σημείο που εκδηλώθηκε το σφάλμα μέχρι τον πλησιέστερο μετασχηματιστή  διανομής (ΜΤ / ΧΤ) με ότι μεσολαβεί ενδιάμεσα.

KNX: Μια τεχνική...

 ...για όλες τις πιθανές εφαρμογές κτιριακού αυτοματισμού, σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικιών και κτιρίων γραφείων