Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Η τεχνική DALI ... σε σύντομη ανάλυση (Μέρος 1ο)

To ακρωνύμιο της τεχνικής DALI αντιπροσωπεύεται ως Digital Addressable Lighting Interface και, κατά το ελληνικότερο, ως Ψηφιακή Διευθυνδιοδοτούμενη Διασύνδεση Φωτισμού.
Αποτελεί – δε – ένα διεθνώς αποδεκτό και αναγνωρισμένο ανοιχτό πρωτόκολλο επικοινωνίας από το 2002, καθαρά για τον έλεγχο φωτισμού, που οι αρχές και οι κανονισμοί του καθορίζονται στο τεχνικό πρότυπο IEC 62386.

 

Το λογότυπο του πρότυπου DALI

Έλεγχος της έντασης φωτισμού ταινίας LED με την τεχνική 1…10V, με ειδικό ηλεκτρονικό περιστροφικό διακόπτη

Στην περίπτωση του  ελέγχου της έντασης φωτισμού ταινίας LED που συνήθως χαρακτηρίζονται ως λαμπτήρες LED σταθερής τάσης – χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer) ανάλογων προς την τεχνική 1…10V δυνατοτήτων. 

Κατηγορίες Εγκαταστάσεων Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ)

Ο Τεχνικός Κανονισμός που περιλαμβάνει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για  τα Εσωτερικά  Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) των κτιρίων, θεσπίστηκε με τη δημοσίευση της κοινής απόφασης (41020/819/2012 ΦΕΚ 2776/15-10-2012) του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πείραμα στον επιταχυντή CERN από μαθητές του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου της Βαρβακείου Σχολής

Το Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο της Βαρβακείου Σχολής της Αθήνας είναι το ένα από τα δύο σχολεία, μαζί με το ολλανδικό Κολλέγιο Ντομίνικους, που κέρδισε στο σχολικό διαγωνισμό "A beamline for School".

Η Τεχνική 1…10V, για τη ρύθμιση έντασης φωτισμού (dimming) μέσω αναλογικού σήματος ελέγχου

Οι συσκευές ελέγχου  ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimming) μέσω επαφών διασύνδεσης 
1…10 V, δηλαδή, μέσω αναλογικού σήματος ελέγχου έχουν καθιερωθεί ως πρότυπο στις σύγχρονες τεχνικές λύσεις του φωτισμού.

Τομείς και Ειδικότητες ΕΠΑΛ για κάθε ΠΔΕ, Ειδικότητες σε 51 ΣΕΚ του ΟΑΕΔ και το Σύστημα Πιστοποίησης ΑΕΕ για ΙΕΚ και ΣΕΚ

Μερικά χρήσιμα ΦΕΚ για θέματα που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς, μαθητές των ΕΠΑΛ και σπουδαστές των ΙΕΚ και ΣΕΚ.