Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Χαρακτηρισμοί διακοπτών ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer) λαμπτήρων αλογόνου

Στην πράξη οι διάφοροι τύποι λαμπτήρων αλογόνου εμφανίζουν ηλεκτρική συμπεριφορά που εξαρτάται από τα συνοδευτικά εξαρτήματα αυτών π.χ. είδος χρησιμοποιούμενου μετασχηματιστή (230 12 V / 50 - 60 Ηz), αλλά και από την περίπτωση ηλεκτροδότησής τους με την τάση του δικτύου  (230 V).
Στην τεχνική των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και του φωτισμού ειδικότερα, υπάρχουν τα τρία είδη ηλεκτρικής συμπεριφοράς φορτίων για τους λαμπτήρες αλογόνου που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:


Αντίσταση γείωσης και ... κεραυνικά πλήγματα

Πολλές φορές στην πράξη ... μια χαμηλή τιμή της αντίστασης γείωσης μπορεί - με λανθασμένες συνέργειες - να αποτελέσει πηγή κινδύνων, για την ίδια την εγκατάσταση στην οποία ανήκει, στην περίπτωση των κεραυνικών και κρουστικών ρευμάτων.


Πρότυπα Απόδοσης Ηλεκτροκινητήρων Χαμηλής Τάσης (AC) κατά ΙEC

Οι Ασύγχρονοι Τριφασικοί Κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα (ΑΤΚβδ) ανήκουν σε συγκεκριμένα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, τα οποία κατά καιρούς υφίστανται σημαντικές επικαιροποιήσεις με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία τους.
Το Διεθνές Πρότυπο IEC 60034-30 για τις περιστροφόμενες ηλεκτρικές μηχανές, στο Μέρος 30 αναφέρεται σε κανόνες για την κατάταξη των ΑΤΚβδ σε κατηγορίες απόδοσης.  
Οι κανόνες αυτοί αναφέρονται ως MEPS (Minimum Energy Performance Standard, δηλαδή, Πρότυπο Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης).