Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών! Αντικείμενο, διαδικασία και ... προβληματισμοί

Ένα από τα πολλά θέματα που θα μας απασχολήσουν κατά την νέα σχολική χρονιά 2014 - 15, θα είναι αυτό της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Τα ερωτήματα είναι πολλά, και οι επιφυλάξεις όλων ακόμη περισσότερες!

Στα παρακάτω θα γίνει μια προσπάθεια παρουσίασης των τμημάτων του ΦΕΚ 240-5/11/2013 - στο οποίο υπάρχει το Προεδρικό Διάταγμα Αρ. 152 με τίτλο "Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"- και τα οποία αφορούν τον κάθε μάχιμο εκπαιδευτικό.


Ηλεκτρική αντίσταση του ανθρώπινου σώματος ... με βάση την τάση επαφής και την επιδερμίδα

Η ηλεκτρική αντίσταση που εμφανίζει το ανθρώπινο σώμα εξαρτάται από:
α. την τάση με την οποία έρχεται σε επαφή, και 
β. τις επικρατούσες εξωτερικές συνθήκες, δηλαδή, τον χαρακτηρισμό του είδους της επιδερμίδας αυτού.


Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων σύμφωνα με τα συστήματα Αυτοματισμού και Ελέγχου τους - EN 15232

Όλα τα σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού, τόσο για τις κατοικίες όσο και για τα κτίρια γενικής χρήσης, συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, που σημαίνει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα, καθώς και διασφάλιση υψηλού επιπέδου άνεσης και ασφάλειας για τους χρήστες.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νέες νομοθεσίες προωθούν τη χρήση τεχνολογιών ενεργειακής αποδοτικότητας.
Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 15232 «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων - Επίδραση του Αυτοματισμού Κτιρίων, των Ελέγχων και της Κτιριακής Διαχείρισης» συντάχθηκε σε συνδυασμό με την Πανευρωπαϊκή εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων ΟΕΕΚ 2002/91/ΕΚ, και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση όλων των κτιρίων, ανάλογα με τις λύσεις αυτοματισμού που διαθέτουν


Ηλεκτροκινητήρες μιας νέας εποχής ... υψηλή απόδοση και ισχύ

Η τεχνολογία των ηλεκτροκινητήρων στέφεται στην υψηλή απόδοση και ισχύ αυτών.
Έτσι, πριν από περίπου δυο χρόνια η ΑΒΒ στράφηκε στην τεχνολογία των κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης, που σύμφωνα με τα στοιχεία της, εμφανίζουν λειτουργία σε «υπερυψηλά» επίπεδα απόδοσης. Στους ηλεκτροκινητήρες σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης (SynRM –Synchronous Reluctant Motor), τα επίπεδα απόδοσης θα καθοριστούν στο επικείμενο πρότυπο ΙΕ4 και σε μία βελτιστοποίηση υψηλής απόδοσης σε μικρό μέγεθος πλαισίου (frame size).

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με αρμονικές

Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί στα καλώδια τροφοδοσίας του ... τις περίφημες αρμονικές συνιστώσες ρεύματος.
Τα πιο συνηθισμένα μη γραμμικά φορτία που δημιουργούν αρμονικές παραμορφώσεις είναι:
• τα ηλεκτρονικά ballast και οι λαμπτήρες εκκένωσης,
• τα τροφοδοτικά των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
• οι ρυθμιστές στροφών ηλεκτροκινητήρων,
• οι συσκευές ηλεκτροσυγκολλήσεων,
• οι ανορθωτές,
 τα συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS), κ.λπ.
Ουσιαστικά - λοιπόν - τα ακέραια πολλαπλάσια της θεμελιώδους συχνότητας με οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη κυματομορφή χαρακτηρίζονται ως "αρμονικές".