Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ABB: Νέα έκδοση του λογισμικού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων “DOC&CAT” και Πίνακες Επιλεκτικότητας

Η ΑΒΒ κυκλοφόρησε και διαθέτει στους πελάτες της, τη νεότερη έκδοση της συλλογής λογισμικού “DOC&CAT”.
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο λογισμικό πακέτο, απαραίτητο βοήθημα για το σχεδιασμό, την επιλογή διακοπτικού υλικού, τη διαστασιολόγηση και την υλοποίηση των ηλεκτρολογικών έργων γρήγορα και με ακρίβεια.Στη νέα έκδοση “DOC&CAT” περιλαμβάνονται τα εργαλεία: 

-- DOC, 
-- CAT, 
-- OTC και 
-- CURVES,
που είναι χρήσιμα λογισμικά προγράμματα, τα οποία παρέχουν ευκολία στη μελέτη και ολοκλήρωση των έργων, διασφαλίζοντας ταυτοχρόνως, τη συμβατότητα με τους κανονισμούς των ηλεκτρολογικών συστημάτων και τη μείωση του κινδύνου για εσφαλμένη διαστασιολόγηση.
Η έκδοση είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής και δίνεται η δυνατότητα να το αποκτήσετε είτε διαδικτυακά είτε σε cd από την εταιρεία μας. 
Για τους ενδιαφερόμενους να την αποκτήσουν διαδικτυακά αρκεί η εγγραφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί, για την απόκτηση του UserId και του password, τα οποία εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο ηλεκτρονικό αρχείο.Πίνακες επιλεκτικότητας

Ακόμη, η ΑΒΒ για μία ακόμη φορά προσφέρει την τεχνογνωσία της στη Χαμηλή Τάση. Με τους πίνακες επιλεκτικής και εφεδρικής προστασίας βοηθά τους συνεργάτες της στην επιλογή του κατάλληλου διακοπτικού μέσου. 
Οι πίνακες διαχωρίζονται σύμφωνα με το είδος της προστασίας, εφεδρική ή επιλεκτική και ομαδοποιούνται σύμφωνα με το διακοπτικό υλικό (αυτόματοι διακόπτες αέρος / κλειστού τύπου και μικροαυτόματοι), καλύπτοντας όλους τους πιθανούς συνδυασμούς για τη σωστή επιλογή διακοπτών της ΑΒΒ.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ενημερωμένα σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις του διακοπτικού υλικού (αυτομάτων διακοπτών και μικροαυτομάτων) που διαθέτει η ΑΒΒ στην αγορά, καθιστούν την παρακάτω έκδοση ‘Πίνακες Επιλεκτικότητας’ ένα χρήσιμο εργαλείο.
Επιπλέον τεχνικές πληροφορίες για την κατευθυντική προστασία και την επιλεκτικότητα ζώνης κατεύθυνσης, μπορείτε να βρείτε παρακάτω στο 2ο τεύχος του τεχνικού εντύπου της σειράς "White papers". 
Η σειρά των τευχών "White Papers" είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και εκδίδεται περιοδικά από την ΑΒΒ. 


Σημείωση του γράφοντα

Το λογισμικό DOC, ως σπουδαίο σχεδιαστικό εργαλείο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο μάθημα ΕΗΕ Ι και ΙΙ, καθώς και στο μάθημα των Αυτοματισμών Ι και ΙΙ λόγω της δυνατότητας της σύνθεσης των έτοιμων διαγραμματικών blog που περιλαμβάνει και τα οποία προσαρμόζονται στους σκοπούς των παραπάνω αναφερόμενων μαθημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: