Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τομείς & Ειδικότητες της Β' ΕΠΑΛ - Προθεσμίες και αλλαγή Ειδικότητας

Τον καθορισμό λειτουργίας των Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, προβλέπει νέα απόφαση του υπουργείου Παιδείας, ως εξής:Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

1. Όπου η Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργεί με ένα τμήμα Γενικής Παιδείας απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές για τη δημιουργία τμήματος Ειδικότητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελματικό Λύκειο – καθώς και σε ΕΠΑ.Λ. άλλων περιοχών – είναι δυσχερής, οικονομικά ασύμφορη ή αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ειδικότητας και με λιγότερους από οκτώ (08) μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
2. Όπου η Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργεί με δύο τμήματα Γενικής Παιδείας απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές για τη λειτουργία τμήματος Ειδικότητας. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελματικό Λύκειο – καθώς και σε ΕΠΑ.Λ. άλλων περιοχών – είναι δυσχερής, οικονομικά ασύμφορη ή αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ειδικότητας και με λιγότερους από δώδεκα (12) μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
3. Όπου η Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα Γενικής Παιδείας,απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές για τη λειτουργία τμήματος Ειδικότητας. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελματικό Λύκειο – καθώς και σε ΕΠΑ.Λ. άλλων περιοχών – είναι δυσχερής, οικονομικά ασύμφορη ή αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ειδικότητας και με λιγότερους από δεκαπέντε (15) μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.


Β. Προθεσμίες για την αλλαγή Ειδικότητας
Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου επιλέγουν, κατά την εγγραφή τους στο ΕΠΑ.Λ., την ειδικότητα του τομέα την οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν. 
Η ημερομηνία πέρα από την οποία δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η αλλαγή ειδικότητας είναι η 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.


Γ. Δικαίωμα αλλαγής Ειδικότητας σε περιπτώσεις μετεγγραφής
Μετεγγραφή (ή αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος) μαθητή από σχολείο στο οποίο παρακολουθεί μία συγκεκριμένη ειδικότητα σε σχολείο στο οποίο δε λειτουργεί η ειδικότητα αυτή, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η μετεγγραφή γίνεται εξαιτίας αλλαγής κατοικίας λόγω βεβαιωμένης αλλαγής εργασίας των γονέων, θανάτου, ασθενείας που θα αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα, λόγω διαζυγίου ή σημειώνοντας και αποδεικνύοντας οικογενειακούς λόγους και οπωσδήποτε μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο μαθητής επιλέγει ανάμεσα στις ειδικότητες που λειτουργούν στο σχολείο υποδοχής.
Στην περίπτωση μετεγγραφής μαθητή (ή αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος) και για ιδιαίτερα σημαντικό λόγο ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο μαθητής, μπορεί να εγκρίνει αλλαγή ειδικότητας και μετά τις 15 Οκτωβρίου και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.
Οι Διευθύνσεις των σχολείων που εμπλέκονται στη μετεγγραφή και πριν από την πραγματοποίησή της υποχρεούνται να ενημερώνουν τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους για το περιεχόμενο της παρούσης Απόφασης.


Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014−2015.

ΠΗΓΗ: ESOS

Δεν υπάρχουν σχόλια: