Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου και τα drones


Είναι αναμφίβολα πολλά τα οφέλη που θα μπορούσε να φέρει η τεχνολογία των μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων / UAV Unmanned Aerial Vehicle, ή κοινώς drones στις διαφόρου είδους και εύρους ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.
Η αυξημένη χρήση των drones τα τελευταία χρόνια, οδηγεί στο συμπέρασμα, όπως συμβαίνει και σε όλες τις παρεμφερείς τεχνολογικές εφαρμογές, πως, η αξία της συγκεκριμένης χρήσης μιας εφαρμογής, καθορίζεται από εκείνους που τη χρησιμοποιούν.


Σε περιπτώσεις μη σωστής χρήσης, η παρουσία τηλεκατευθυνόμενων ιπτάμενων φωτογραφικών μηχανών μπορεί να αποβεί ενοχλητική, ενώ η δυνατότητα μεταφοράς φορτίων πάνω από τοίχους και φράκτες, ένας πιθανός κίνδυνος ασφαλείας σε χώρους όπως φυλακές, αεροδρόμια κ.λπ..
Ωστόσο, στις περιπτώσεις της σωστής χρήσης των drones, υπάρχουν και προφανή αλλά και πρωτοφανή οφέλη
Απλά και μόνο αξίζει να αναφερθεί, πως, οι βιομηχανίες ψυχαγωγίας χρησιμοποιούν drones για να δημιουργήσουν συναρπαστικά, δυναμικά βίντεο, ενώ, οι διάφορες εταιρίες εμπορίου επί του παρόντος αναπτυσσόσουν υπηρεσίες χρησιμοποιώντας μικρά UAV που θα τις διευκολύνουν στην παράδοση εμπορευμάτων σε ελάχιστο χρόνο.
Στις μέρες μας – και ειδικότερα στη χώρα μας – πολλές επιχειρήσεις ήδη καινοτομούν και εφαρμόζουν την τεχνολογία των drones (UAV) σε πολλούς τομείς ηλεκτρολογικών εφαρμογών, σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα, καθώς και σε έργα  κατασκευαστικών υποδομών. 
Με τον τρόπο αυτόν, και φυσικά, με την χρησιμοποίηση  ειδικής μορφής μηχανημάτων και με τη χρησιμοποίηση εξειδικευμένου λογισμικού συλλέγονται δεδομένα και πληροφορίες εξέλιξης έργων, όπου με την παρουσίαση των ευρημάτων στους πελάτες, μπορούν να αναλύονται και να δικαιολογούνται αποφάσεις.


Είναι προφανές και αυτονόητο πως με την χρήση drones η συλλογή δεδομένων δεν πραγματοποιείται από τον ανθρώπινο παράγοντα, με άμεση συνέπεια:
1. να παρέχεται ασφάλεια, με δεδομένη την παραμονή ανθρώπων στο έδαφος, ενώ,
2. να υπάρχει λιγότερη εργασία σε ύψος, με δεδομένη την ελαχιστοποίηση του κόστους ικριωμάτων, ειδικών εξοπλισμών, πλατφορμών εργασίας κ.λπ.),
3. να υπάρχει ελάχιστος χρόνος στη συλλογή πληροφοριών, με αποτέλεσμα ο χρόνος που εξοικονομείται να μεταφράζεται ευθέως και σε εξοικονόμηση γενικότερου κόστους. 
Βέβαια, τα drones δεν μπορούν να επιδιορθώσουν προβληματικές καταστάσεις και αστοχίες, αλλά τουλάχιστον όταν οι άνθρωποι πρέπει να πάνε σε δυνητικά μη ασφαλείς καταστάσεις, το κάνουν με σκοπό. Δηλαδή, ήδη γνωρίζουν το πρόβλημα και το εύρος αυτού, έχουν δει τις εικόνες, έχουν φέρει το σωστό ανταλλακτικό και στο τέλος υπάρχει επικέντρωση δραστηριότητας στην περιοχή του προβλήματος..
Ακόμη, είναι λογικό και αναμενόμενο πως, και στα μικρότερα εργοτάξια και σε εσωτερικές εφαρμογές η επιθεώρηση με drones συντελεί αποφασιστικά στη συντήρηση και επιδιόρθωση σφαλμάτων, σε σημείο να αποτελούν – πλέον – μέρος του συνόλου των ηλεκτρικών αναλωσίμων των διαφόρων έργων. Έτσι, συχνά σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιορισμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, τα ελαττώματα και οι αστοχίες που δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν με τυπικές φωτογραφίες, καθίστανται αναγνωρίσιμα μέσω των φωτογραφιών και των βίντεο που συλλέγονται από τα drones. Επιπρόσθετα αξίζει να αναφερθεί πως με τη χρησιμοποίηση ειδικά εξοπλισμένων drones με κάμερες που παρέχουν θερμική απεικόνιση τμημάτων των εγκαταστάσεων, και κατά συνέπεια πληροφοριακό υλικό για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία αυτών.
Με την ίδια έννοια είναι πασιφανώς εύκολος, γρήγορος και αποτελεσματικός ο έλεγχος των εναέριων γραμμών ηλεκτροδότησης όλων των μορφών τάσεων (ΥΥΤ, ΥΤ, ΜΤ), μέχρι του οδοφωτισμού, καθώς και του φωτισμού εξωτερικού χώρων βιομηχανικών μονάδων κ.λπ..


Τέλος, ως συμπέρασμα των παραπάνω μπορούμε να θεωρήσουμε πως με τη χρησιμοποίηση των drones στην ειδικότητά μας παρέχονται γρήγορα και αποτελεσματικά δεδομένα στους μελετητές και στους τεχνικούς Ηλεκτρολόγους, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διάγνωση  προβλημάτων και αστοχιών, ώστε να επέλθει η αποκατάστασή τους στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα, …φυσικά, με το μικρότερο κόστος. 
Η τεχνολογία εξελίσσεται, οι εφαρμογές συνδυάζονται σε όλο τους το εύρος, ... αναμένεται να δούμε στο μέλλον πολλά που θα διευκολύνουν την ειδικότητά μας και θα συμβάλλουν - όπως τα drones - στην παροχή σωστών και ασφαλών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: