Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κουίζ για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων ...

Γνωρίζετε ποιοί θα είναι οι ποσοστικοποιμένοι στόχοι ...


που θα τεθούν με βάση το σύστημα αξιολόγησης (παρ. 3, 4 & 7 άρθρ. 7 του ενιαίου μισθολόγιου βαθμολόγιου), ώστε, να είναι δυνατή η καταβολή του κινήτρου επίτευξης στόχων (Κ.Ε.Σ.) στους εκπαιδευτικούς;

Η απάντηση στις 2 / 12 / 2011

... και τώρα η απάντηση (που περιμένατε)

Προβλέπεται η χορήγηση Κινήτρου Επίτευξης Στόχων στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που πετυχαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ποσοτικοποιημένους στόχους που θα τεθούν με βάση το εκάστοτε σύστημα αξιολόγησης. Επιπλέον, προβλέπεται, αντί του ανωτέρω κινήτρου, η χορήγηση Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων για τους υπαλλήλους κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες, που έχουν ως κύρια αρμοδιότητά τους την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων ή την είσπραξη δημοσίων εσόδων, καθώς και στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες που έχουν ως κύρια αρμοδιότητα την επιθεώρηση ή τον έλεγχο υπηρεσιών και λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον έχουν πετύχει την υλοποίηση των προβλεπόμενων στόχων σε ποσοστό άνω του 90%.

Σχόλια του γράφοντα...
Δηλαδή, υπάρχει μια ασάφεια για το θέμα του πραγματικού έργου των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν συγκαταλέγονται στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που πετυχαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ποσοτικοποιημένους στόχους που θα τεθούν με βάση το εκάστοτε σύστημα αξιολόγησης.
Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί είναι συνολικά περίπου 160000 και δεν δίνεται παροχή σε πολλούς ...
Η μνήμη μου ... ανατρέχει και στο επίδομα των 170€ ... Αλήθεια, εσείς το θυμάστε;;;
... Δεν βρήκα και τις θέσεις της ΟΛΜΕ ... (και βέβαια δεν ανησυχώ, επειδή γνωρίζω πως εφησυχάζει ... και ακόμη δεν ήλθε η ώρα να ασχοληθεί με το παραπάνω ζήτημα. Για την ώρα επιλύει άλλα θέματα ... και όχι θέματα που δεν συνάδουν με τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού, όπως τα οικονομικά!)

Απορία:
Υπάρχει ποτέ περίπτωση να αναγνωριστεί το έργο του εκπαιδευτικού στην πράξη, και όχι στα λόγια ... όπως συμβαίνει πάντα από τους υποψήφιους για κυβέρνηση "εναλλασσόμενους" στην εξουσία της χώρας μας;


Δεν υπάρχουν σχόλια: