Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Βασική διάκριση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ ή RCD)


Η βασική διάκριση των διατάξεων διαφορικού διακρίνονται - ως προς το είδος του ρεύματος που διαρρέει τα προς προστασία κυκλώματα - στους τύπους που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:


Βασική διάκριση διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύματος σύμφωνα µε τα Πρότυπα EΛΟΤ ΕΝ 61008–1, 61009, 60947–2  (παράρτημα Β)
α
/
α
Τύπος ΔΔΡ
Χαρακτηριστικό
Εφαρμογή
Χρόνοι απόζευξης για:
1/2×Ι
1×Ι
2×Ι
5×Ι
1
Τύπου AC 


Παρουσιάζουν ευαισθησία ενεργοποίησης µόνο στο εναλλασσόμενο ρεύμα
Χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (συστήματα) που λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα ημιτονικής μορφής, παρέχοντας από την κατασκευή τους μικρή καθυστέρηση ενεργοποίησης.
>300ms
300ms
150ms
≤40 ms
Μόνο
για ΔΔΡ 30mA
2
Τύπου Α
 
  
Παρουσιάζουν ευαισθησία ενεργοποίησης:
·   στο εναλλασσόμενο ρεύμα και
·   στο συνεχές ρεύμα µε κυμάτωση
Αποτελούν την πλέον διαδεδομένη διάταξη διαφορικού ρεύματος στις σύγχρονες. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά κυκλώματα:
è μονοφασικών καταναλωτών με ηλεκτρονικά στοιχεία:
  σύγχρονα πλυντήρια
  κυκλώματα με ηλεκτρονικά ballast
è που τροφοδοτούν ηλεκτρονικές συσκευές που λειτουργούν με συνεχές ρεύμα και περιέχουν ανορθωτικές διατάξεις,  όπως δίοδοι, triac,  π.χ. ασανσέρ οροφής για projector
>300ms
300ms
150ms
≤40
ms
Μόνο
για ΔΔΡ 30mA
3
Τύπου Β


Παρουσιάζουν ευαισθησία ενεργοποίησης:
p  στο εναλλασσόμενο ρεύμα και
p  στο συνεχές ρεύμα µε κυμάτωση αλλά και
p  στο καθαρό συνεχές ρεύμα

Χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα ημιτονικής μορφής, αλλά και παλμικής μορφής συνεχούς ρεύματος, δεδομένου πως, αναγνωρίζουν ένα συνεχές ρεύμα σφάλματος με χαμηλό επίπεδο κυματισμού.
Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκές μονάδες  ηλεκτροπαραγωγής χωρίς τουλάχιστον απλό διαχωρισμό μεταξύ της πλευρά του εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) και της πλευράς του συνεχούς ρεύματος (DC). Άλλες εφαρμογές:
þ  μονάδες αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS)
þ  εργαλειομηχανές (CNC)
þ  ιατρικά μηχανήματα
þ  κινητήρες για αντλίες
þ  μηχανές κλωστοϋφαντουργίας κ.λπ.
>300ms
300ms

40
ms
Μόνο
για ΔΔΡ 30mA
4
Τύπου S


(Selective RCD)
Όπως ο τύπος AC ή ο τύπος Α,
με χρονική καθυστέρηση
Χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις συμπεριφοράς από υπερτάσεις και εγκαταστάσεις που διαθέτουν π.χ. μια διάταξη ΔΔΡ τύπου AC, προς την πλευρά της τροφοδοσίας από το δίκτυο. Επιτρέπει στην τοπική διάταξη ΔΔΡ να λειτουργήσει πρώτη.
300ms
130 ms μέχρι 500
ms
60 ms
μέχρι
200
ms
≤40 ms
Μόνο
για ΔΔΡ 30mA


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: