Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Διαπιστώσεις & Προτάσεις του διδακτικού προσωπικού του 2ου ΕΠΑΛ της ΣΔΣΤΕ

Σε μια στην κυριολεξία δύσκολη και αβέβαιη – σε όλες τις συνιστώσες της – εποχή, υπάρχουν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που έμμεσα πλην όμως σαφέστατα και διακριτά, προβληματίζονται για το "μέλλον" τους, αλλά και για το  "μέλλον" της Τεχνικής Εκπαίδευσης….

Έτσι θα μου επιτραπεί να επικροτήσω και να αναδημοσιεύσω την πρωτοβουλία με τις διαπιστώσεις / προτάσεις του συναδέλφου εκπαιδευτικού του 2ου ΕΠΑΛ της ΣΔΣΤΕ, κ Ανδρέα Καρφάκη, όπως αυτές διατυπώθηκαν στον Σύλλογο Διδασκόντων την Τρίτη 8 / 5 / 2012, και προωθήθηκαν σε αρμόδιους φορείς εντός και εκτός της Σχολής. 
Βέβαια, προσωπική μου θέση είναι, η με κάθε τρόπο δημοσιοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών ... 
Πιο συγκεκριμένα, διεξοδικά, αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:
Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ι Σ:
1.     Συνεχής μείωση του αριθμού των μαθητών που εγγράφονται στην Α’ τάξη και στους τομείς των σχολικών μονάδων.
2.     Η εικόνα της Σχολής αλλοιώθηκε με την πάροδο του χρόνου. Βρίσκονται σε έξαρση τα φαινόμενα της μαθητικής βίας, της χρήσης ουσιών και της αντιπαλότητας των μαθητών που προέρχονται από άλλες χώρες.
3.     Τα εκπαιδευτικά προγράμματα τείνουν να εκμηδενίσουν την τεχνική εκπαίδευση.
4.     Η μείωση των μαθητών θα έχει επιπτώσεις στο εργασιακό μέλλον όλων μας και στη συρρίκνωση της Σχολής μας. Αρκετοί εκπαιδευτικοί προκειμένου να συμπληρώσουν το ωράριό τους καταφεύγουν τόσο στις πρωινές, όσο και στις απογευματινές σχολικές μονάδες.
5.     Η μείωση των κονδυλίων όσον αφορά στη χρηματοδότηση της Σχολής θα έχει επιπτώσεις στην περαιτέρω συρρίκνωσή της.
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ:
1.         Να οριστεί άμεσα μια επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν Διευθυντές και Υποδιευθυντές όλων των σχολικών μονάδων της Σιβιτανιδείου Σχολής, καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό, με σκοπό την προσέλκυση μαθητών που ενδιαφέρονται για σύγχρονα τεχνικά επαγγέλματα.
2.         Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία FACEBOOK  με απώτερο στόχο τη διαφήμιση  του έργου και των δραστηριοτήτων της Σχολής, ως νέος και καθοριστικός τρόπος επικοινωνίας των μαθητών.
3.         Καταγραφή των Γυμνασίων που βρίσκονται κατά μήκος του ηλεκτρικού σταθμού και ενημέρωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, τόσο για το έργο της Σιβιτανιδείου Σχολής όσο και για την εύκολη πρόσβαση των μαθητών στις σχολικές μας μονάδες.
4.         Πρόσκληση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στη Σιβιτανίδειο Σχολή και επίσκεψη στα εργαστήρια των διαφόρων ειδικοτήτων (προβολές και ενημέρωση όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα της Σιβιτανιδείου).
5.         Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.
6.         Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για την αυστηρή τήρηση του κανονισμού  και της εύρυθμης λειτουργίας της Σιβιτανιδείου Σχολής.
7.         Προβολή των επιτυχόντων μαθητών σε ΤΕΙ και ΑΕΙ και να τονισθεί η πρόσβασή τους σε αυτά χωρίς να καταφύγουν σε φροντιστήρια, δεδομένης της οικονομικής κρίσης.
8.         Ενημέρωση για την ύπαρξη του Γραφείου Διασύνδεσης και την προσφορά του στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας.
9.         Γνωστοποίηση της λειτουργίας μέσω ΙΕΚ του Συμβουλευτικού Κέντρου της Σιβιτανιδείου Σχολής που αποσκοπεί στη συναισθηματική στήριξη, στην ενημέρωση και πρόληψη και στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών μας.
10.      Την οργάνωση  Ημερίδας στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, με σκοπό την προβολή του έργου του διδακτικού προσωπικού.
11.       Τη δημιουργία ηλεκτρονικού περιοδικού για να προβληθεί το έργο των σχολικών μονάδων της Σχολής.
12.      Κινητοποίηση ΟΛΩΝ ΜΑΣ για την προσέλκυση μαθητών αλλά και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε. Γιατί καθηγητές χωρίς μαθητές είναι καθηγητές χωρίς δουλειά!!!
13.      Να εντείνουμε τις προσπάθειές μας  για την αύξηση της χρηματοδότησης ή τουλάχιστον τη μη περαιτέρω μείωσή της, προκειμένου να προσλαμβάνεται έγκαιρα το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό (αναπληρωτές) μετά από τις κατάλληλες ενέργειές μας(;;;;) προς το  Υπουργείο Παιδείας.
Για όλα τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος για την υλοποίηση όσων ήδη αναφέραμε, παρόλα αυτά ευελπιστούμε στην πραγμάτωση των στόχων μας.

Σχόλια & προσωπικές μου απόψεις
Για μια ακόμη φορά είναι φανερό και αυτονόητο, πως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται πραγματικά για την τεχνική εκπαίδευση, διαθέτουν όραμα, αυτενεργούν και προπαντός δεν διστάζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, εάν και εφόσον το κρίνουν σκόπιμο. Βέβαια, προσωπική μου θέση και άποψη είναι, πως ενώ όραμα υπάρχει στην βάση της εκπαιδευτικής πυραμίδας, δηλαδή στην πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, δεν υπάρχει όσο ανεβαίνουμε προς την κορυφή της εκπαιδευτικής πυραμίδας (δες τουλάχιστον ηγεσία ΥΠΔΒΜΘ).
Ένα και πλέον χρόνο μετά την αναγγελία του Τεχνολογικού Λυκείου, με ζητούμενο την αναβάθμιση του χώρου της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας, με την προσέλκυση μαθητών και εκπαιδευτικών υψηλού επιπέδου, με προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και της αγοράς εργασίας, βρισκόμαστε στην αναμονή κατάθεσης του αντίστοιχου νομοσχεδίου στη Βουλή (;;;).
Ενώ, λοιπόν, κατά την αποψή μου, η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, στην εποχή της κρίσης που ζούμε, θα έπρεπε να αποτελεί ελπίδα ως μία πτυχή της εκπαίδευσης που βρίσκεται σε στενή και άμεση σχέση με την πολυπόθητη ανάπτυξη, οδηγείται σε ελεγχόμενη διάλυση.
Ακόμη, από τη θέση μου ως μάχιμου εκπαιδευτικού της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) – μιας ιστορικής Τεχνικής Σχολής με αρχικό στόχο και σκοπό την βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας μας – θεωρώ πως της αξίζει και της ανήκει μια οριοθετημένα διακριτή θέση τόσο σε αυτό καθαυτό στο χώρο του Τεχνολογικού Λυκείου, όσο και στις παράπλευρες δράσεις αυτού.
Έτσι, η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) ως ένας σοβαρός και διαχρονικά συνεπής εκπαιδευτικός πυλώνας της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της χώρας μας, θα μπορούσε και πρέπει, μέσα και παράλληλα με τις υπόλοιπες δράσεις της, να αποτελέσει:
ü  ένα από τα βασικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα έπρεπε να συμμετέχει, με στελέχη της, στη διαμόρφωση των νέων Ωρολόγιων και Αναλυτικών Προγραμμάτων για το  Τεχνολογικό Λύκειο, καθώς και
ü  ένα πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το περίγραμμα των επίπεδων αναφοράς του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π).
Τέλος, είναι αποδεδειγμένα γνωστό στον ευρύτερο επαγγελματικό χώρο, πως το Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (ΣΕΚ) της ΣΔΣΤΕ διαθέτει εργαστήρια με τον απαιτούμενο σύγχρονο εξοπλισμό, με πολλαπλές και ευέλικτες δυναμικές που μπορούν να προσαρμοστούν, λόγω του πλήθους τους αλλά και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί στο εκπαιδευτικό της προσωπικό, σε οποιαδήποτε ζήτηση επαγγελματικής και εκπαιδευτικής υφής για την κάλυψη αναγκών προηγμένης τεχνολογίας και τεχνουργίας, όπως αυτές διαμορφώνονται και ζητούνται από την αγορά εργασίας (και τις περιπτώσεις της δια βίου μάθησης / (δες σεμινάρια κ.λπ.)). 
Τελειώνοντας τις σκέψεις μου αυτές - τις οποίες είχα διατυπώσει και κατά την περσινή ίδια εποχή στο περιοδικό Εκπαίδευση & Τεχνολογία, στη διαβούλευση για το Τεχνολογικό Λύκειο, αλλά και στο blog μου ** - για τον ρόλο που θα έπρεπε να διαδραματίζει η ΣΔΣΤΕ στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται στον χώρο της πολύπαθης ΤΕΕ. βασιζόμενος σε πληροφορίες που διαβάζω σε εκπαιδευτικά ιστολόγια, καθώς και με ελεγχόμενης εμβέλειας πληροφορίες που διαχέονται τεχνηέντως στους εκπαιδευτικούς από το ΥΠΔΒΜΘ, θεωρώ πως, η πρωτοβουλία με τις διαπιστώσεις / προτάσεις του συναδέλφου εκπαιδευτικού του 2ου ΕΠΑΛ της ΣΔΣΤΕ, κ Ανδρέα Καρφάκη, μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στην περαιτέρω εκπαιδευτική μας, και όχι μόνο ... ευαισθητοποίηση.

** δυστυχώς, οι σκέψεις αυτές - σε όλο το εύρος των παράπλευρων συνιστωσών τους - παραμένουν επίκαιρες και σήμερα, για τον απλούστατο λόγο, της μη  εφαρμογής του Τεχνολογικού Λυκείου....
 Δεν γνωρίζω, αλλά εύχομαι, να έχουν γίνει ενέργειες όχι μόνο για την δημιουργία υποδομών των παραπάνω, αλλά πολύ περισσότερων και πιο σημαντικών, με κατεύθυνση πάντα την ανάδειξη της πραγματικής φυσιογνωμίας της ΣΔΣΤΕ στον χώρο της Τεχνικής Εκπαίδευσης ... και φυσικά της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας.

Αναμονή, λοιπόν, ... και καλά νάμαστε!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια: