Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ολοκληρωμένες εφαρμογές για κτίρια σχολείων και γραφείων, από τη Siemens

Δύο νέες διαδικτυακές σελίδες που αφορούν στον κτιριακό αυτοματισμό και την επίδρασή του στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων που προορίζονται για γραφεία και για σχολικές εγκαταστάσεις, δημιούργησε η Siemens. 


Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία της άνεσης σε επαγγελματικούς και σχολικούς χώρους, η σωστή θερμοκρασία και ο αερισμός, καθώς και ο απαιτούμενος φωτισμός και σκίαση. Παράλληλα όμως, είναι απαραίτητη η λογική χρήση της ενέργειας, η μείωση των λειτουργικών δαπανών και φυσικά ο περιορισμός των εκλυόμενων ρύπων και κυρίως του CO2. 
Στην παρακάτω ιστοσελίδα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες γύρω από τις ολοκληρωμένες εφαρμογές της Siemens για τις συγκεκριμένες αυτές ανάγκες. 
 
https://www.swe.siemens.com/GREECE/INTERNET/EL/PSS/IC/BT/PSS/INTEGRATED/Pages/Default.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια: