Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Ο Ελληνικός αυτός Πρακτικός  Οδηγός από την  ENFORCE, έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα έγκυρο και ανεξάρτητο εργαλείο πληροφοριών στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης για οικογένειες και διαχειριστές κτιρίων.
 

Τα κτίρια κατοικιών διαθέτουν μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Μία σωστή εκμετάλλευση αυτού του δυναμικού θα οδηγούσε σε εξοικονόμηση περίπου του 11% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της Ευρώπης.
Αυτό θα σήμαινε χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας, μικρότερη εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και ταυτόχρονη αναπτυξη της βιομηχανίας εξοικονόμησης ενέργειας και της απασχόλησης σε αυτήν.

Για τους λόγους αυτούς, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις κατοικίες είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς της εξοικονόμησηςενέργειας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 
... για όλους αυτούς τους λόγους, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρων ο συγκεκριμένος Πρακτικός Οδηγός της ENFORCE
 
 
Πηγή: ENFORCE 

Δεν υπάρχουν σχόλια: