Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Μια νέα κατάρτιση – εφόδιο για εργολήπτες ηλεκτρολόγους ξεκίνησε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ


Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) έχει ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια για την αύξηση των γνώσεων και των προσόντων των επαγγελματιών που εκπροσωπεί μέσω προγραμμάτων κατάρτισης. Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τίτλο πράξης: «Δράσεις Προσαρμογής Επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της Οικονομικής Κρίσης Διάμεσου Πιλοτικών Σχεδίων Τεχνικής Κατάρτισης και Συμβουλευτικής - Υποστήριξης της Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων», οργανώνονται από το ΙΜΕ συνολικά 23 αντικείμενα - προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα αυτό. Ένα από τα προγράμματα κατάρτισης είναι το «Έξυπνες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Απομακρυσμένη Διαχείριση».

Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης:
--- Απευθύνεται σε ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες οι οποίοι προέρχονται από σωματεία – μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) και είναι αυτοαπασχολούμενοι ή εργοδότες. Εξαιρούνται δηλαδή οι εργαζόμενοι και οι βοηθοί.
--- Έχει ως βασικό σκοπό τη δημιουργία ειδικών επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε, οι συμμετέχοντες ηλεκτρολόγοι να αποκτήσουν νέα επαγγελματικά εφόδια και πιο συγκεκριμένα από τις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
--- Βασίζεται στην παγκόσμια καθιερωμένη ανοικτή τεχνική ΚΝΧ.
--- Η συνολική του διάρκεια του προγράμματος είναι 50 εκπαιδευτικές ώρες, εκ των οποίων 34 ώρες είναι θεωρία και 16 ώρες πρακτική. Η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή σε δυαδικό σύστημα (δύο συμμετέχοντες ανά υπολογιστή) με το λογισμικό ETS4 στα ελληνικά, με βασικό στόχο την απόκτηση γνώσης και εμπειρίας από την χρήση του.
--- Με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής που έχουν δοθεί από τα σωματεία ηλεκτρολόγων στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από όλη την Ελλάδα, προβλέπονται 29 διοργανώσεις της κατάρτισης αυτής με σκοπό να την παρακολουθήσουν συνολικά 594 εργολήπτες ηλεκτρολόγοι.
--- Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να απουσιάσουν μέχρι και το 10% του συνόλου των εκπαιδευτικών ωρών του προγράμματος.
--- Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι δωρεάν και για όσους ολοκληρώσουν το πρόγραμμα προβλέπεται 3 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση κατάρτισης από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης είναι:
1.  η απόκτηση γνώσης των βασικών όρων και της δομής της τεχνικής ΚΝΧ των έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και ο εντοπισμός διαφορών μεταξύ συμβατικών και έξυπνων εγκαταστάσεων,
2.  η διερεύνηση των σημερινών δυνατοτήτων και των αναμενόμενων οφελών – πλεονεκτημάτων από τις έξυπνες εγκαταστάσεις. Να διερευνηθούν ακόμη οι σημερινές δυνατότητες και αναμενόμενα οφέλη για πελάτες αλλά και για ηλεκτρολόγους από τις έξυπνες εγκαταστάσεις,
3.  η γνώση των δυνατοτήτων και της βασικής χρήσης του λογισμικού ETS 4 για δημιουργία έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αλλά και για χρήσεις αλλαγών και συντήρησης αυτών (service) μέσω παραδειγμάτων – εφαρμογών,
4. η γνωριμία με τα «έξυπνα» ηλεκτρολογικά υλικά και με τις δυνατότητες τους για εφαρμογές ελέγχου φωτισμού, ηλεκτρικών ρολών, κεντρικών εντολών, θέρμανσης, ψύξης, ενδείξεων και τηλεχειρισμού, και τέλος
5. η απόκτηση γνώσης των ιδιαιτεροτήτων και των απαιτήσεων κατά την κατασκευή και τον έλεγχο έξυπνων εγκαταστάσεων με βάση την τρέχουσα πρακτική και την ισχύουσα ηλεκτρολογική νομοθεσία.

Η σχεδίαση της ύλης του προγράμματος καθώς και η συγγραφή του εγχειριδίου των εκπαιδευόμενων, πραγματοποιήθηκαν από τον κ Γιώργο Σαρρή.

Η πρώτη διοργάνωση του συγκεκριμένου προγράμματος έγινε στην Αθήνα με μεγάλη επιτυχία από 12/01/2015 μέχρι και 11/02/2015. Σε αυτήν συμμετείχαν 25 εργολήπτες ηλεκτρολόγοι μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανώτερης & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και εισηγητής ήταν ... ο γράφων.

      


Δεν υπάρχουν σχόλια: