Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συμπεράσματα & υλικό από την Ημερίδα «Το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου και τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑΛ»

Από την Οργανωτική Επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι των Ηλεκτρολόγων, ανακοινώθηκαν τα συμπεράσματα και υλικό από τη συγκεκριμένη Ημερίδα. Αυτά, σας τα παραθέτουμε με το σχετικό κείμενό της για περαιτέρω ενημέρωση, συζήτηση και προβληματισμό ...
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 11/5/16, η Ημερίδα των Σχολικών Συμβούλων Ηλεκτρολόγων με θέμα: «Το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου και τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑΛ».
Παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν τις εργασίες της Ημερίδας από την πλευρά του ΥΠΠΕΘ ο Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Αττικής Βασίλειος Πολύδωρος και εκ μέρους της Ο.Λ.Μ.Ε. ο συνάδελφος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ12.05 Βαγγέλης Μπουντουλούλης, μέλος του Δ.Σ. Διαβάστηκε ακόμη ο Χαιρετισμός που έστειλε από τη Θεσ/νίκη ο Πρόεδρος της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., επίσης συνάδελφος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ12.05 Σταμάτης Σταματιάδης. 

Οι ομιλητές, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, κάλυψαν με τις εισηγήσεις τους εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα όλες τις πλευρές του θέματος της Ημερίδας. Διερευνήθηκαν οι προοπτικές απασχόλησης των ηλεκτρολόγων, παρουσιάστηκαν οι σύγχρονες τεχνικές εξελίξεις και τα νέα επαγγελματικά πεδία που ανοίγονται στο επάγγελμα και αναλύθηκε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε σχέση με τα προγράμματα σπουδών της Ειδικότητας έγινε διεξοδική αναφορά στα προγράμματα σπουδών των τελευταίων 40 ετών, παρουσιάστηκαν προγράμματα σπουδών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διερευνήθηκε ο ρόλος της μαθητείας στην εκπαίδευση του ηλεκτρολόγου και αναλύθηκε η μεθοδολογία που πρέπει να διέπει τη σύνταξη των προγραμμάτων. 
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://goo.gl/lvsK1P,  καθώς και στην ιστοσελίδα της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. https://papede.wordpress.com  έχουν αναρτηθεί και μπορείτε να μελετήσετε τα υλικά της συγκεκριμένης Ημερίδας. 
Κοινή διαπίστωση, όπως προέκυψε από τις ομιλίες των εισηγητών ήταν ότι το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου απαιτεί από τους ασχολούμενους με αυτό αυξημένα προσόντα τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις νέες εξελίξεις. Τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών στο ΕΠΑΛ είναι ξεπερασμένα και έχουν μεγάλες ελλείψεις όσον αφορά τη διδασκαλία των νέων κανονισμών, των νέων τεχνικών αντικειμένων του επαγγέλματος, αλλά και βασικών θεμάτων που έχουν να κάνουν με μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικό σχέδιο, ηλεκτρικές μηχανές, κ. ά. Χρειάζεται να γίνει ριζική αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών, συγγραφή νέων εγχειριδίων και προμήθεια νέου εργαστηριακού εξοπλισμού. 
Η ειδικότητα του ηλεκτρολόγου στο ΕΠΑΛ θα πρέπει να αναπτύσσεται στη Β΄ και Γ΄ ΕΠΑΛ με ένα συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών που θα δίνει στον απόφοιτο τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να εισέλθει στο επάγγελμα σύμφωνα και με το ΠΔ 108/2013. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει επίσης να τον προετοιμάζει επαρκώς για τις αναγκαίες εξειδικεύσεις που θα ακολουθούν, είτε σε 4 ο έτος εξειδίκευσης, είτε σε μεταλυκειακά προγράμματα μαθητείας, είτε σε προγράμματα ειδίκευσης των ΙΕΚ και ΚΔΒΜ, σε ποικίλα αντικείμενα (π.χ. εγκαταστάσεις μέσης τάσης, ανελκυστήρες, ειδικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σύγχρονα συστήματα εξυπηρέτησης κτιρίων, κ. ά.). 
Σχετικά με τις προτάσεις του ΥΠΠΕΘ για ενιαίο πρόγραμμα σπουδών στη Β΄ ΕΠΑΛ Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών, οι παριστάμενοι στην Ημερίδα εξέφρασαν την αντίθεσή τους, καθώς η εξέλιξη αυτή θα αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο το ήδη ανεπαρκές από την άποψη του χρόνου διδασκαλίας ΑΠΣ της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου. Διατυπώθηκε η άποψη ότι η Ηλεκτρολογία και η Ηλεκτρονική είναι δύο σαφώς διακριτοί τομείς των Εφαρμογών του Ηλεκτρισμού. Το αντικείμενο της Ηλεκτρολογίας έχει να κάνει με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλες μορφές ενέργειας. Ασχολείται δηλαδή με την ηλεκτρική ενέργεια. Το αντικείμενο της Ηλεκτρονικής έχει να κάνει με την παραγωγή, μετάδοση, επεξεργασία και μετατροπή σημάτων. Ο ηλεκτρισμός για την Ηλεκτρονική χρησιμοποιείται ως μέσο για τη διαχείριση πληροφορίας. Δεν έχουν επομένως κοινά πεδία εφαρμογής, ώστε να δικαιολογείται ενιαίο Π.Σ. στη Β΄ Τάξη Ακόμη, η δημιουργία ενιαίου Τομέα Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής στη Β΄ Τάξη, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις σχολικές μονάδες, όσον αφορά τις αναθέσεις μαθημάτων μεταξύ των εκπαιδευτικών ηλεκτρολόγων - ηλεκτρονικών, την κάλυψη του ωραρίου των εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα με μαθήματα που γνωρίζουν καλύτερα, την κατανομή των οργανικών θέσεων, την επιστημονική καθοδήγηση από τους σχολικούς συμβούλους, κλπ. Θα δημιουργήσει ακόμη ανάγκη για πρόσθετη προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και αναζήτηση πρόσθετων εργαστηριακών χώρων στα σχολεία. Συμπερασματικά, σύμφωνα με την άποψη των παριστάμενων εκπαιδευτικών, η προτεινόμενη από το ΥΠΠΕΘ ενοποίηση του ΠΣ στη Β΄ Τάξη του Τομέα Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής, θα έχει αρνητικές συνέπειες στα προγράμματα σπουδών του Ηλεκτρολόγου. Οι δύο Ειδικότητες, Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός, θα πρέπει να έχουν διακριτό πρόγραμμα σπουδών στη Β΄ και Γ΄ Τάξη των ΕΠΑΛ. 
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Σχόλιο
Συνάδελφοι Ηλεκτρολόγοι, η πραγματοποίηση των παραπάνω δεν πρέπει να αφεθεί στην τύχη τους ... 
Έχω την εντύπωση, πως, πρέπει να βρισκόμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται ... και η ειδικότητά μας για μια ακόμη φορά βάλλεται, και βέβαια, δεν θα ήθελε κανένας μας να βρεθούμε - πάλι - σε τετελεσμένα γεγονότα, που άλλοι αποφασίζουν για μας (... για το καλό μας;;;).

Δεν υπάρχουν σχόλια: