Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ηλεκτρικά προβλήματα εγκαταστάσεων που μπορούν να λυθούν και … με θερμοκάμερα


Με τον όρο θερμογραφία εννοούμε την παρατήρηση, την μέτρηση και την καταγραφή της θερμότητας και της ροής αυτής. Μέσω της θερμογραφίας καθίσταται δυνατή η λήψη, η αποθήκευση και η επεξεργασία θερμικών προτύπων, από την επιφάνεια υλικών, διατάξεων, μηχανών και συστημάτων, με συγκεκριμένο χρηστικό περιεχόμενο.


 Όπως είναι γνωστό, όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν (‐273ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.  Η ακτινοβολία αυτή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. δεν γίνεται αντιληπτή από το μάτι του ανθρώπου, και μπορεί να μελετηθεί μόνο με τη χρησιμοποίηση υπέρυθρων καμερών.
Η ποσότητα της θερμότητας που εκπέμπει ένα σώμα είναι άμεσα συγκρίσιμη με τη θερμοκρασία αυτού.
Δηλαδή, με τη χρησιμοποίηση και της θερμογραφίας είναι δυνατή η απεικόνιση της θερμότητας ενός σώματος, με σκοπό την παρατήρηση ανωμαλιών αυτής, οι οποίες με τη σειρά τους θα τον οδηγήσουν τον παρατηρητή στον εντοπισμό και στην αναγνώριση του  προβλήματος και κατ’ επέκταση στη λύση αυτού.
Έτσι, απαιτείται ειδικός εξοπλισμός, γνώση, εμπειρία, υπομονή και διάθεση για την εκπλήρωση των απαιτήσεων λήψης διαγνωστικών αποτελεσμάτων με την αξιοποίηση της θερμογραφίας.
Στην πράξη χρησιμοποιούνται – για τον σκοπό αυτόν – οι θερμοκάμερες.

Μορφή θερμοκάμερας

Ο έλεγχος με θερμοκάμερα πρέπει να διεξάγεται από εξειδικευμένο τεχνικό ηλεκτρολόγο και να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας για το είδος της ηλεκτρικής εγκατάστασης για την οποία προορίζεται.

Διαδικασία ελέγχου με θερμοκάμερα σε ηλεκτρική εγκατάσταση Μ.Τ.

Οι θερμικές απεικονίσεις που διενεργούνται στις μέρες μας είναι ανθεκτικές, εύχρηστες και αποτελούν μια ρεαλιστική λύση στην συντήρηση των βιομηχανικών αλλά και των κτιριακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί, πως, για να ανιχνευθεί κάποιο πρόβλημα από ένα σύστημα θερμικής απεικόνισης (θερμοκάμερα) πρέπει να υπάρχει υπερφόρτιση τουλάχιστον 40% μεγαλύτερη του ονομαστικού φορτίου.
Κατά την διεξαγωγή του ελέγχου η θερμοκάμερα στέφεται προς το για έλεγχο τμήμα του εξοπλισμού της ηλεκτρικής εγκατάστασης και σαρώνει την άμεση περιοχή, ψάχνοντας για απροσδόκητα σημεία που εκπέμπουν έντονη θερμότητα.

Διαδικασία ελέγχου με θερμοκάμερα σε ηλεκτρική εγκατάσταση X.Τ.

Έτσι, το σύστημα απεικόνισης παράγει μια ζωντανή εικόνα της θερμότητας που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό και με την ανάλογη και γρήγορη πίεση της σκανδάλης που διαθέτει αυτό, συλλαμβάνεται μια θερμική εικόνα.

Οι δυο όψεις με τα αντίστοιχα τμήματα ελέγχου και λειτουργίας μιας θερμοκάμερας

Όταν ολοκληρωθεί η επιθεώρηση, οι θερμικές εικόνες που έχουν ληφθεί, μεταφορτώνονται – με τον κατάλληλο τρόπο και με τη χρησιμοποίηση ειδικού λογισμικού – σε υπολογιστή για λεπτομερέστερη ανάλυση, αναφορά και μελλοντική εξέλιξη.


Είναι προφανές και αυτονόητο, πως, μπορεί να ανιχνευθεί κάποιο έντονο πρόβλημα έντονης εκπεμπόμενης θερμοκρασίας σε σημείο μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, π.χ. σημεία ηλεκτρικών πινάκων με χαλαρές συνδέσεις στα στοιχεία του εξοπλισμού απομόνωσης και διακοπής, προστασίας, ελέγχου κ.λπ.. Θα πρέπει – λοιπόν – να εντοπισθεί η αιτία του προβλήματος και να επισκευασθεί π.χ. σύσφιγξη χαλαρών συνδέσεων. Στη συνέχεια, θα πρέπει να διεξαχθεί μια νέα θερμική σάρωση και να εξακριβωθεί η εξάλειψη του αρχικά εντοπισμένου θερμικού σφάλματος.

Πλήρης απεικόνιση ελέγχου στην οθόνη θερμοκάμερας σε ηλεκτρικό πίνακα Η.Ε.

Στην πράξη η θερμική απεικόνιση που εκτελείται για λόγους ηλεκτρικής επιθεώρησης αποτελεί μια συγκριτική ή ποιοτική διαδικασία κατά την οποία δεν απαιτείται συγκεκριμένη μέτρηση θερμοκρασίας. Με άλλα λόγια αναζητούνται τα σημεία που είναι θερμότερα από σημεία παρόμοιου εξοπλισμού για τις ίδιες συνθήκες φορτίου.
Ακόμη, στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – η επιθεώρηση με θερμοκάμερα αφορά .. και παρέχει λύσεις σε περιπτώσεις που αφορούν:
α.  την τριφασική ανισορροπία,
β.  τις συνδέσεις και οι καλωδιώσεις,
γ.  τις ασφάλειες προστασίας,
δ  τους ηλεκτρικοί πίνακες,
ε.  τους ηλεκτροκινητήρες,
στ.  τους μετασχηματιστές κ.λπ. 

Θερμογραφικός έλεγχος σε ηλεκτροκινητήρα

-----Τέλος, με την εξέλιξη της τεχνολογίας εμφανίστηκαν στη αγορά και θερμοκάμερες οι οποίες προσαρμόζονται σε κινητά Android και iOS. Αυτές λειτουργούν με ειδική εφαρμογή και  διαθέτουν το δικό τους ειδικό λογισμικό.

Έλεγχος σε ηλεκτρικό πίνακα Η.Ε. με κινητό που διαθέτει θερμοκάμερα

Πηγή: FLUKE,  FLIR 

Δεν υπάρχουν σχόλια: