Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ 60364

Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ 60364 απευθύνεται σε όλους τους Ηλεκτρολόγους, ανεξαρτήτως στάθμης εκπαίδευσης, που αντιλαμβάνονται τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην επιστημοσύνη του Κλάδου και την ευθύνη των Ηλεκτρολογικών τους Επιλογών.

Τροποποίηση στην κατάταξη έργων στην περιβαλλοντική αδειοδότηση αιολικών και Φ/Β εγκαταστάσεων

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέγραψε την Απόφαση ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β’ 2471) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3667, 3.7.2024, για την εκ νέου κατάταξη των έργων ηλεκτροπαραγωγής από αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη στεριά, για τις κατηγορίες και υποκατηγορίες του ν. 4014/2011.