Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κατηγορίες Εγκαταστάσεων Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ)

Ο Τεχνικός Κανονισμός που περιλαμβάνει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για  τα Εσωτερικά  Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) των κτιρίων, θεσπίστηκε με τη δημοσίευση της κοινής απόφασης (41020/819/2012 ΦΕΚ 2776/15-10-2012) του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.Ο Τεχνικός Κανονισμός των Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αποσκοπεί στην ορθή κατασκευή και λειτουργία αυτών σε όλα τα νέα κτίρια που η άδειά τους εκδίδεται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακόμη, αποσκοπεί στις περιπτώσεις τροποποιήσεων υφιστάμενων κτιρίων. 
Έτσι, ο προηγούμενος Κανονισμός του ΟΤΕ - που ίσχυε από το 1992 - καταργήθηκε. Επίσης καταργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν ορισμένες από τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού που αφορούσαν τις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων.

Οι κατηγορίες - λοιπόν - των εγκαταστάσεων  Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,  διακρίνονται σε:

1. Εγκαταστάσεις πληροφορικής και επικοινωνιών (ITC). Αυτές περιλαμβάνουν τις εφαρμογές φωνής, δεδομένων και εικόνας, όπως είναι η αναλογική τηλεφωνία ISDN, η ενδοσυνεννόηση, τα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα ευρυζωνικά δίκτυα.

2. Εγκαταστάσεις ευρυεκπομπής και επικοινωνιών (BCT)Αυτές περιλαμβάνουν τις εφαρμογές ήχου και εικόνας, όπως η ραδιοφωνία και η τηλεόραση (επίγεια και δορυφορική). Στις εγκαταστάσεις αυτές ανήκουν οι εφαρμογές ραδιοεπικοινωνιών για μετάδοση ραδιοφωνικού σήματος, τηλεοπτικού σήματος και υπηρεσίες δεδομένων διπλής κατεύθυνσης.

3. Εγκαταστάσεις αυτοματισμού, ελέγχου και επικοινωνιών (CCCB)Αυτές περιλαμβάνουν τις εφαρμογές διαχείρισης ενός κτιρίου ή μιας εγκατάστασης, για έλεγχο: 
-- συστημάτων φωτισμού, 
-- συστήματος θέρμανσης, 
-- συστημάτων τηλεχειρισμού θυρών, 
-- συστημάτων ασφάλειας και πυροπροστασίας,
-- συστημάτων παρακολούθησης με κάμερες, και
-- συστημάτων θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων και παρόμοιων εγκαταστάσεων.

4. Άλλες εγκαταστάσειςΑυτές περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις ασύρματης επικοινωνίας - αναζήτησης προσώπων, μεταφραστικές εγκαταστάσεις, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις και παρόμοιες εγκαταστάσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: