Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Μια πραγματικά αξιόλογη προσπάθεια από την ΕΕΤΕΜ και την ΠΟΣΕΗ

Όπως είναι γνωστό, στο Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, υπάρχει ειδικός χώρος στον οποίο αναγράφεται:
Ημερομηνία επικόλλησης ετικέτας ελέγχου στον κεντρικό πίνακα διανομής

Η Επαγγελματική & Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) - λοιπόν -έκδοσαν η καθεμιά τη δική τους ετικέτα ελέγχου στον κεντρικό πίνακα διανομής εγκαταστάσεων.
Μάλιστα, σε αυτές αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ηλεκτρολόγου, και υπάρχει υπενθύμιση για τον χρήστη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, πως πρέπει να δοκιμάζει τη μηχανική λειτουργία της διάταξης διαφορικού ρεύματος τουλάχιστον κάθε 6 μήνες πιέζοντας το μπουτόν test αυτής.Οι καλές προστάθειες πρέπει να αναγνωρίζονται και ... φυσικά να αναφέρονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: