Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εφαρμογή Οικιακού Τιμολογίου μειωμένης τιμής (Γ1Ν) για την χειμερινή περίοδο 2020-2021

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει ότι για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο Γ1Ν με χρονοχρέωση (μειωμένης τιμής / νυχτερινό) τμηματικού ωραρίου, θα ισχύσει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, από 1 Νοεμβρίου 2020 έως 30 Απριλίου 2021.

Το οικιακό τιμολόγιο Γ1Ν, είναι ένα τιμολόγιο διπλής χρέωσης, σύμφωνα με το οποίο οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου, χρεώνονται με διαφορετικές τιμές:

α. την τιμή ρεύματος του Οικιακού Τιμολογίου Γ1 στις ώρες χρέωσης - Ημέρας - και 

β. την μειωμένη τιμή ρεύματος - Νύχτας - στις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η τμηματική χρονοχρέωση μειωμένης τιμής διαμορφώνεται ως εξής:

--- 02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της               Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.

--- 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών.

Οι καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον Προμηθευτή τους.

Για τους καταναλωτές στους οποίους εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) συνεχούς ωραρίου, ισχύει το υφιστάμενο ωράριο 23:00 έως 07:00. Σημειώνεται ότι το συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00 όλο το έτος) δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη.

Σημειώνεται πως, οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν μπορούν, όμως, να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.

 ΠΗΓΗ: ΔΕΔΔΗΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: